Gender segregation in the labor market in the context of educational segregation in international comparison Cover Image
  • Price 3.00 €

Genderová segregace na trhu práce v kontextu segregace ve vzdělání v mezinárodním srovnání
Gender segregation in the labor market in the context of educational segregation in international comparison

Author(s): Marie Valentová, Iva Šmídová, Tomáš Katrňák
Subject(s): Gender Studies, Labor relations, State/Government and Education, Social differentiation, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Gender equality; gender segregation; educational segregation; labour market; division of labour between men and women; educational system;
Summary/Abstract: Předmětem následující analýzy je oblast společenské dělby práce mezi muži a ženami, jako jeden ze tří aspektů genderové struktury společnosti. Podle Harding (1986) tvoří sféra produkce spolu s linií individuálních genderových identit a se symbolickým genderovým univerzem hlavní osy genderové struktury společnosti. Způsobů, jak přistupovat k analýzám genderované dělby práce, je řada, naše analýza se omezuje na statistické reprezentace kategorií ženy a muži v dostupných datových souborech. Jsme si vědomi redukce kategorie genderu na duální pohlavní kategorii (West a Zimmermann 1991), přesto jsme přesvědčeni, že text přináší relevantní interpretace a nové podněty pro posouzení národní genderové segregace na trhu práce a ve vzdělanostním systému v evropském kontextu, aniž by nutně koncepčně sklouzl k ontickému pojetí genderu (Šmausová 2002).

  • Page Range: 63-79
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech