Gender aspects of Czech education Cover Image
  • Price 3.00 €

Genderové aspekty českého školství
Gender aspects of Czech education

Author(s): Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková
Subject(s): Gender Studies, State/Government and Education, Social development, Social differentiation, Demography and human biology, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Czech Republic; education system; social groups; class inequalities; gender equality; education of women; gender structure of society;
Summary/Abstract: Vzdělávací systém bývá ve vztahu k sociálním nerovnostem vnímán jako nástroj emancipace umožňující vertikální sociální mobilitu. Obecně lze říci, že masové vzdělávání v demokratických společnostech představuje nástroj zvyšování životního standardu a emancipace společnosti jako celku, avšak detailnější analýza struktury školství odhaluje, že toto pravidlo se uplatňuje v některých sociálních skupinách lépe a v jiných jen velmi omezeně. Výzkumy ukazují, že představuje spíše selektivní mechanismus, který prostřednictvím přidělování oprávnění (výuční listy, maturita, VŠ diplom) k výkonu různě prestižních a různě fi nančně ohodnocených povolání třídní rozdíly petrifi kuje (Bourdieu 1998, Bourdieu a Passeron 1977, Shavit a Blossfeld 1993). Tyto výzkumy se však zaměřují na reprodukci třídních nerovností, zkoumání nerovností genderových stojí na okraji jejich zájmu.

  • Page Range: 18-35
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech