Expert institutions in the field of career guidance: Surveillance probe Cover Image
  • Price 2.50 €

Expertní instituce na poli poradenství při volbě povolání: Přehledová sonda
Expert institutions in the field of career guidance: Surveillance probe

Author(s): Martina Hynková
Subject(s): Education, Labor relations, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: Career guidance; educational career; transition from primary to secondary school; education and occupation;
Summary/Abstract: Přechod ze základní na střední školu je pro většinu žákyň a žáků prvním zlomovým momentem v jejich vzdělávací dráze. Na konci základní školy přitom obvykle nejsou připraveni učinit dlouhodobé rozhodnutí o svém dalším vzdělávání a povolání, což je mimo jiné zapříčiněno mírou znalostí a zkušeností, které (ne)mají v době rozhodování. Jejich konečné rozhodnutí tak často probíhá v rychlosti a nahodilosti (Smetáčková 2005b) a je opředeno řadou nevyjasněných otázek. Těmi, kteří otázky kladou a snaží se na ně zároveň odpovídat, jsou vedle samotných žákyň a žáků zejména rodiče, sourozenci, vrstevníci. V neposlední řadě do voleb zasahují také expertní pracovnice a pracovníci kariérového poradenství. Tito aktéři procesu přechodu mezi vzdělávacími stupni nesou nemalý podíl na tom, jakým směrem se to které dítě vydá. V předložené sondě se proto genderovým prizmatem zaměřím na současné pojetí systému kariérového poradenství v České republice, a to na jednotlivé expertní instituce, jejichž účelem je poskytovat poradenství při volbě povolání.

  • Page Range: 80-89
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech