Secretaries and mechanics of CNC machines. Freely: Labor market chances and family decisions Cover Image
  • Price 3.50 €

Sekretářky a mechanici CNC strojů. Zn. svobodně: Šance na pracovním trhu a rodinná rozhodování
Secretaries and mechanics of CNC machines. Freely: Labor market chances and family decisions

Author(s): Iva Šmídová
Subject(s): Gender Studies, Vocational Education, Social differentiation, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research, Sociology of Education
Published by: Masarykova univerzita
Keywords: CNC machine; CNC machine operator; social stratification; class inequality; gender inequality; career; learning abilities;
Summary/Abstract: Sociální struktura má velkou setrvačnost. Projevuje se především v rovině reprodukce třídního sociálního statusu z generace na generaci; status quo ovšem udržují i další zásadní sociologické proměnné, jako jsou etnicita nebo gender. Zatímco třídní nerovnosti tvoří hlavní osu nejen zahraničních, ale i českých analýz sociální stratifi kace, ty genderové si v české sociologii razily cestu pomaleji. Spíše jen okrajovou součástí velkých sociologických výzkumů na téma sociálních nerovností zůstávají také s poukazem na to, že se gender opakovaně neukázal v dosud realizovaných makroanalýzách výzkumníkům jako zásadní strukturující faktor (Matějů a Straková et al. 2006). Následující kapitolou naznačuji, zda a jak genderová sociální struktura ovlivňuje v konkrétním momentu životní dráhy jednání aktérů – konkrétně volbu dalšího vzdělání a uvažování o uplatnění na trhu práce. Zajímá mě přitom, jak komunikační partneři prezentují své rozhodování. Považují svou volbu za nezávislou, podmíněnou jen jejich vlastním výkonem a studijními schopnostmi, nebo podle nich do procesu vstupují i další faktory?

  • Page Range: 92-118
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech