1st International Colloquium on Tourism: Proceedings Pavlov, 9–10 September 2010 Cover Image

1. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Sborník příspěvků Pavlov, 9.–10. září 2010
1st International Colloquium on Tourism: Proceedings Pavlov, 9–10 September 2010

Contributor(s): Andrea Holešinská (Editor)
Subject(s): National Economy, Business Economy / Management, Agriculture, Economic policy, Government/Political systems, Rural and urban sociology, Economic development, Financial Markets, Accounting - Business Administration, Marketing / Advertising, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: development of tourism; Tourism in the Czech Republic; Economic crisis; effectiveness of investments in tourism; Price and pricing strategies in hotels; economic impact of tourism;
Summary/Abstract: Vážené dámy a pánové, zkušené badatelky a badatelé, děkujeme Vám za Vaši aktivní účast na kolokviu, za Vaše podněty v diskusi a za vytvoření příjemné přátelské atmosféry, která na setkání v Pavlově panovala. Jsme rádi, že jste svými příspěvky pomohli vytvořit toto dílo, které přináší zajímavé poznatky a zkušenosti ze základního a aplikovaného výzkumu v cestovním ruchu zaměřeného na: geografické (prostorové) aspekty cestovního ruchu, statistiku cestovního ruchu a destinační marketing a na organizaci a řízení cestovního ruchu. Věříme, že výstupy z této publikace budou inspirací pro Vaši další praktickou, vědeckou či výzkumnou činnost v oblasti cestovního ruchu. Již teď se těšíme na Vaše nové poznatky a setkání s Vámi na kolokviu v roce 2011.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8591-6
  • Page Count: 277
  • Publication Year: 2010
  • Language: Slovak, Czech
VYBRANÉ GEOGRAFICKÉ ASPEKTY DRUHÉHO BÝVANIA NA SLOVENSKU

VYBRANÉ GEOGRAFICKÉ ASPEKTY DRUHÉHO BÝVANIA NA SLOVENSKU
(SELECTED GEOGRAPHICAL ASPECTS OF SECOND HOUSING IN SLOVAKIA)

VLASTNÍ POZNATKY Z ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V NĚKTERÝCH NAVŠTÍVENÝCH ZEMÍCH

VLASTNÍ POZNATKY Z ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V NĚKTERÝCH NAVŠTÍVENÝCH ZEMÍCH
(OWN EXPERIENCES FROM THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SOME VISITED COUNTRIES)

CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE OD POČÁTKU EKONOMICKÉ KRIZE

CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE OD POČÁTKU EKONOMICKÉ KRIZE
(TOURISM IN THE CZECH REPUBLIC SINCE THE BEGINNING OF THE ECONOMIC CRISIS)

DESTINAČNÍ MANAGEMENT Z POHLEDU VÝVOJE TEORIE A PRAXE

DESTINAČNÍ MANAGEMENT Z POHLEDU VÝVOJE TEORIE A PRAXE
(DESTINATION MANAGEMENT FROM THE SCIENTIFIC AND PRACTICAL POINT OF VIEW)

HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI INVESTÍCIÍ V CESTOVNOM RUCHU V PODMIENKACH NEISTOTY A RIZIKA

HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI INVESTÍCIÍ V CESTOVNOM RUCHU V PODMIENKACH NEISTOTY A RIZIKA
(EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF INVESTMENT IN TOURISM UNDER CONDITIONS OF UNCERTAINTY AND RISK)

VÝZKUMNÉ AKTIVITY STUDENTŮ OBORU CESTOVNÍ RUCH VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA

VÝZKUMNÉ AKTIVITY STUDENTŮ OBORU CESTOVNÍ RUCH VYSOKÉ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ JIHLAVA
(RESEARCH ACTIVITIES OF STUDENTS OF TOURISM FROM THE COLLEGE OF POLYTECHNICS JIHLAVA)

CENA A CENOVÉ STRATÉGIE V HOTELOCH V ČASE RECESIE

CENA A CENOVÉ STRATÉGIE V HOTELOCH V ČASE RECESIE
(PRICE AND PRICE STRATEGIES IN HOTELS DURING RECESSION)

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE
(-)

VLIV EMOCIONÁLNÍHO PROŽITKU NA SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU LOKALITY – ATRAKTIVITY SPOJENÉ S VODOU

VLIV EMOCIONÁLNÍHO PROŽITKU NA SPOKOJENOST S NÁVŠTĚVOU LOKALITY – ATRAKTIVITY SPOJENÉ S VODOU
(IMPACT OF TOURIST’S EMOTIONAL STATES ON THEIR SATISFACTION REGARDING WATERBASED TOURIST ATTRACTIONS)

HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO VLIVU TURISMU JAKO VÝCHODISKO PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJE TURISMU V DESTINACI

HODNOCENÍ EKONOMICKÉHO VLIVU TURISMU JAKO VÝCHODISKO PRO FINANCOVÁNÍ ROZVOJE TURISMU V DESTINACI
(EVALUATION OF TOURISM ECONOMICAL IMPACT AS A BASE FOR TOURISM DEVELOPMENT FINANCING)

PROBLÉMY VENKOVSKÝCH OBLASTÍ A PŘÍSTUPY K JEJICH ŘEŠENÍ S DŮRAZEM NA CESTOVNÍ RUCHU

PROBLÉMY VENKOVSKÝCH OBLASTÍ A PŘÍSTUPY K JEJICH ŘEŠENÍ S DŮRAZEM NA CESTOVNÍ RUCHU
(PROBLEMS OF RURAL AREAS AND APPROACHES TO ITS SOLUTIONS WITH EMPHASIS ON TOURISM)

ZHODNOCENÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ S REGIONALIZACÍ SATELITNÍHO ÚČTU CESTOVNÍHO RUCHU - RAKOUSKO, ŠPANĚLSKO

ZHODNOCENÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ S REGIONALIZACÍ SATELITNÍHO ÚČTU CESTOVNÍHO RUCHU - RAKOUSKO, ŠPANĚLSKO
(EVALUATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCES WITH THE REGIONALIZATION OF THE TOURISM SATELLITE ACCOUNT - AUSTRIA, SPAIN)

HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU V CESTOVNÍM RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

HODNOCENÍ PODNIKATELSKÉHO KLIMATU V CESTOVNÍM RUCHU V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
(EVALUATION OF TOURISM ENTREPRENEURIAL CLIMATE IN REGION OF SOUTH MORAVIA)

KONCEPCE POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU

KONCEPCE POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU
(CONCEPTION OF TOURISM PUBLIC POLICY)

VZTAH MEZI POTENCIÁLEM ÚZEMÍ A VÝVOJEM REGIONÁLNÍCH DISPARIT Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU

VZTAH MEZI POTENCIÁLEM ÚZEMÍ A VÝVOJEM REGIONÁLNÍCH DISPARIT Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU
(THE RELATIONSHIP BETWEEN THE POTENTIAL OF THE TERRITORY AND THE DEVELOPMENT OF REGIONAL DISPARITIES FROM THE POINT OF VIEW OF TOURISM)

PRODUKT CESTOVNÍHO RUCHU A JEHO REALIZACE NA TRHU

PRODUKT CESTOVNÍHO RUCHU A JEHO REALIZACE NA TRHU
(TOURISM PRODUCT AND ITS REALIZATION ON THE MARKET)

DISKUZE NA TÉMA DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

DISKUZE NA TÉMA DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU
(DISCUSSION ON THE TOPIC OF TOURISM DESTINATION)

JIHOČESKÉ TRASY PRŮMYSLOVÝM DĚDICTVÍM

JIHOČESKÉ TRASY PRŮMYSLOVÝM DĚDICTVÍM
(SOUTH BOHEMIAN ROUTES OF INDUSTRIAL HERITAGE)

KLÍČOVÁ ROLE VZDĚLÁVÁNÍ V TURISMU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSPERITY REGIONŮ

KLÍČOVÁ ROLE VZDĚLÁVÁNÍ V TURISMU PRO ZAJIŠTĚNÍ PROSPERITY REGIONŮ
(KEY ROLE FOR EDUCATION IN TOURISM TO ENSURE THE PROSPERITY OF THE REGION)

ROLE CESTOVNÍHO RUCHU A DRUHÉHO BYDLENÍ PŘI FORMOVÁNÍ IDENTITY REGIONŮ A REGIONÁLNÍ IDENTITY OBYVATEL

ROLE CESTOVNÍHO RUCHU A DRUHÉHO BYDLENÍ PŘI FORMOVÁNÍ IDENTITY REGIONŮ A REGIONÁLNÍ IDENTITY OBYVATEL
(THE ROLE OF TOURISM AND SECOND HOMES IN THE FORMING OF IDENTITY OF THE REGIONS AND OF REGIONAL IDENTITY OF POPULATION)

PODMÍNKY ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO MANAGEMENTU KVALITY V DESTINACI CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

PODMÍNKY ZAVEDENÍ INTEGROVANÉHO MANAGEMENTU KVALITY V DESTINACI CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE
(THE CONDITIONS FOR IMPLEMENTING INTEGRATED QUALITY MANAGEMENT IN A TOURIST DESTINATION IN THE CZECH REPUBLIC)

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU V RÁMCI KOHEZNÍ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE
(TOURISM SUPPORT WITHIN THE COHESION POLICY OF THE EUROPEAN UNION)

HLAVNÍ TEORETICKÉ KONCEPTY A SMĚRY VÝZKUMU V GEOGRAFII CESTOVNÍHO RUCHU VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH

HLAVNÍ TEORETICKÉ KONCEPTY A SMĚRY VÝZKUMU V GEOGRAFII CESTOVNÍHO RUCHU VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH
(MAIN TEORETICAL CONCEPTS AND RESEARCH DIRECTIONS OF TOURISM GEOGRAPHY IN SELECTED EUROPEAN COUNTRIES)

KONKURENCESCHOPNOST REGIONŮ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR

KONKURENCESCHOPNOST REGIONŮ CESTOVNÍHO RUCHU V ČR
(COMPETITIVENESS OF THE TOURISM REGIONS IN THE CZECH REPUBLIC)

KOMPLEXNÍ SPRÁVA MĚSTSKÉHO CENTRA JAKO NÁSTROJ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU

KOMPLEXNÍ SPRÁVA MĚSTSKÉHO CENTRA JAKO NÁSTROJ PRO ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU
(COMPREHENSIVE CITY CENTER MANAGEMENT AS A TOOL FOR TOURISM DEVELOPMENT)

Toggle Accessibility Mode