7th International Colloquium on Tourism: Proceedings Cover Image

7. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Sborník příspěvků
7th International Colloquium on Tourism: Proceedings

Author(s): Andrea Holešinská
Subject(s): Business Economy / Management, Energy and Environmental Studies, Labor relations, Tourism, Human Resources in Economy
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: tourism; support; policy; economic impacts; socio-cultural impacts; contributions of tourism; destination networking; stakeholders; management; gastronomy; employment;
Summary/Abstract: Proceedings are the output of the 7th International colloquium on tourism that was focused on the policy as a support of tourism, economic impacts and contributions of tourism, and social-cultural impacts and contributions of tourism. Proceedings also includes further current issues in tourism, e.g. stakeholders in tourism and networking in a destination.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8596-1
  • Page Count: 57
  • Publication Year: 2017
  • Language: Czech
Chápání pojmu aktér z pohledu destination governance

Chápání pojmu aktér z pohledu destination governance
(Understanding of the term actor from the perspective of destination governance)

Využití systémové dynamiky v destinačním managementu

Využití systémové dynamiky v destinačním managementu
(Use of system dynamics in destination management)

Environmentální aspekty cestovního ruchu na okraji individuálních zájmů

Environmentální aspekty cestovního ruchu na okraji individuálních zájmů
(Environmental aspects of tourism on the brink of individual interests)

Zaměstnanost vyvolaná cestovním ruchem a hotelnictvím ve městě český krumlov

Zaměstnanost vyvolaná cestovním ruchem a hotelnictvím ve městě český krumlov
(Employment induced through the tourism and hospitality industry in the city of Český Krumlov)

Výzkum názorů provozovatelů gastronomických zařízení na podnikání v této oblasti

Výzkum názorů provozovatelů gastronomických zařízení na podnikání v této oblasti
(The research of opinions the entrepreneurs in gastronomy for business in this area)

Příloha

Příloha
(Attachment)