4th International colloquium on tourism Cover Image

4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu
4th International colloquium on tourism

Contributor(s): Andrea Holešinská (Editor)
Subject(s): Cultural history, Museology & Heritage Studies, National Economy, Business Economy / Management, Economic history, Economic policy, Higher Education , Methodology and research technology, Rural and urban sociology, Economic development, Financial Markets, Marketing / Advertising, Tourism, Socio-Economic Research
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: 4th International colloquium on tourism; Zoning and Spatial Planning in Tourism Industry; Socio-economic barriers to the development of tourism; Tourism Management; Prague Castle; museum facilities; Czech Republic;
Summary/Abstract: Proceedings are the output of the 4th International colloquium on tourism that was focused on the current issues in tourism. The major concentration is on research questions covering tourism and research topics.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8593-0
  • Print-ISBN-13: 978-80-210-8593-0
  • Page Count: 211
  • Publication Year: 2013
  • Language: Slovak, Czech
VÝZKUM ÚZEMNÍHO A PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

VÝZKUM ÚZEMNÍHO A PROSTOROVÉHO PLÁNOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU
(IMPORTANCE OF THE ZONING AND SPATIAL PLANNING IN TOURISM INDUSTRY)

VÝSKUM CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU

VÝSKUM CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU
(TOURISM RESEARCH IN SLOVAKIA)

SOCIOEKONOMICKÉ BARIÉRY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

SOCIOEKONOMICKÉ BARIÉRY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH
(SOCIO-ECONOMIC BARRIERS TO THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE REGIONS)

INOVACE VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

INOVACE VÝUKY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU
(INNOVATION OF TEACHING ENGLISH FOR MANAGEMENT OF TRAVEL AND TOURISM)

TEMPLÁRI AKO NÁSTROJ PRIESKUMU POTENCIÁLU KULTÚRNEHO TURIZMU

TEMPLÁRI AKO NÁSTROJ PRIESKUMU POTENCIÁLU KULTÚRNEHO TURIZMU
(KNIGHTS TEMPLAR AS A TOOL TO SURVEY THE POTENTIAL OF CULTURAL TOURISM)

APLIKACE KVALITATIVNÍCH METOD VÝZKUMU V CESTOVNÍM RUCHU – PŘÍKLAD PRAŽSKÉHO HRADU

APLIKACE KVALITATIVNÍCH METOD VÝZKUMU V CESTOVNÍM RUCHU – PŘÍKLAD PRAŽSKÉHO HRADU
(THE APPLICATION OF QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN TOURISM - AN EXAMPLE OF PRAGUE CASTLE)

SEGMENTACE TRHU A MARKETINGOVÝ MIX V CESTOVNÍM RUCHU

SEGMENTACE TRHU A MARKETINGOVÝ MIX V CESTOVNÍM RUCHU
(MARKET SEGMENTATION AND MARKETING MIX IN TOURISM)

REFLEXIA VEDECKÉHO VÝSKUMU CESTOVNÉHO RUCHU V DIZERTAČNÝCH A HABILITAČNÝCH PRACACH OBHAJOVANÝCH NA EKONOMICKEJ FAKULTE UMB V ROKOCH 1990 – 2012

REFLEXIA VEDECKÉHO VÝSKUMU CESTOVNÉHO RUCHU V DIZERTAČNÝCH A HABILITAČNÝCH PRACACH OBHAJOVANÝCH NA EKONOMICKEJ FAKULTE UMB V ROKOCH 1990 – 2012
(REFLECTION OF TOURISM SCIENTIFIC RESEARCH IN THE DISSERTATION THESIS AND HABILITATION DISSERTATIONS DEFENDED AT THE FACULTY OF ECONOMICS MATEJ BEL UNIVERSITY IN THE YEARS 1990 – 2012)

VPLYV KREATIVITY NA ZATRAKTÍVNENIE MUZEÁLNYCH ZARIADENÍ

VPLYV KREATIVITY NA ZATRAKTÍVNENIE MUZEÁLNYCH ZARIADENÍ
(IMPACT OF CREATIVITY ON THE ATTRACTIVENESS OF MUSEUM FACILITIES)

VYUŽITÍ ANSOFFOVY MATICE V MARKETINGOVÉM MANAGEMENTU DESTINACE (ČESKÁ REPUBLIKA)

VYUŽITÍ ANSOFFOVY MATICE V MARKETINGOVÉM MANAGEMENTU DESTINACE (ČESKÁ REPUBLIKA)
(APPLICATION OF THE ANSOFF MATRIX IN THE DESTINATION MARKETING MANAGEMENT (CZECH REPUBLIC))

REFLEXIE VÝSKUMU CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU VO VEDECKOM ČASOPISE EKONOMICKÁ REVUE CESTOVNÉHO RUCHU V ROKOCH 1993 AŽ 2012

REFLEXIE VÝSKUMU CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU VO VEDECKOM ČASOPISE EKONOMICKÁ REVUE CESTOVNÉHO RUCHU V ROKOCH 1993 AŽ 2012
(REFLECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH IN THE JOURNAL ECONOMIC REVIEW OF TOURISM IN PERIOD OF YEARS 1993 ‒ 2012)

VÝVOJ SYSTÉMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ SYSTÉMU PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE
(DEVELOPMENT OF TOURISM SUBSIDY SYSTEM FROM STRUCTURAL FONDS IN THE CZECH REPUBLIC)

REAKCIA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PO ZAVEDENÍ ZÁKONA O PODPORE CESTOVNÉHO RUCHU V PRAXI

REAKCIA TRHU CESTOVNÉHO RUCHU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PO ZAVEDENÍ ZÁKONA O PODPORE CESTOVNÉHO RUCHU V PRAXI
(THE REACTION OF THE TOURISM MARKET IN THE SLOVAK REPUBLIC FOLLOWING THE INTRODUCTION OF THE ACT ON THE PROMOTION OF TOURISM IN PRACTICE)

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE SVĚTA PŘI VÝUCE GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE SVĚTA PŘI VÝUCE GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU
(REGIONAL GEOGRAPHY OF THE WORLD IN THE TEACHING OF TOURISM GEOGRAPHY)

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV – PŘEDPOKLADY PRO TVORBU PRODUKTU KULTURNÍHO TURISMU

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV – PŘEDPOKLADY PRO TVORBU PRODUKTU KULTURNÍHO TURISMU
(THE NATIONAL HERITAGE INSITUTE – PREREQUISITE FOR CULTURAL TOURISM PRODUCT DEVELOPMENT)

ROZVOJ TERMÁLNÍCH PARKŮ V ČESKU

ROZVOJ TERMÁLNÍCH PARKŮ V ČESKU
(THE DEVELOPMENT OF THERMAL PARKS IN CZECHIA)

POSTAVENÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU

POSTAVENÍ MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU
(THE POSITION OF MOBILE TECHNOLOGIES IN THE TOURISM MARKET)

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU VE VYBRANÝCH DESTINACÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V KONFRONTACI S MEZINÁRODNÍMI TRENDY

ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU VE VYBRANÝCH DESTINACÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V KONFRONTACI S MEZINÁRODNÍMI TRENDY
(THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SELECTED DESTINATIONS OF THE MORAVIAN-SILESIAN REGION IN CONFRONTATION WITH THE INTERNATIONAL TRENDS)