OWN EXPERIENCES FROM THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SOME VISITED COUNTRIES Cover Image

VLASTNÍ POZNATKY Z ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V NĚKTERÝCH NAVŠTÍVENÝCH ZEMÍCH
OWN EXPERIENCES FROM THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN SOME VISITED COUNTRIES

Author(s): Antonín Franke
Subject(s): Economic development, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: coordination; innovation; demand diversification;
Summary/Abstract: Přípěvek vychází z poznatků z cest do některých zemí zabývajících se cíleným rozvojem cestovního ruchu s možnostmi jejich využití pro odvětví cestovního ruchu v České republice a některými novými předpoklady v jeho rozvoji.

  • Page Range: 17-21
  • Page Count: 5
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech