EVALUATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCES WITH THE REGIONALIZATION OF THE TOURISM SATELLITE ACCOUNT - AUSTRIA, SPAIN Cover Image

ZHODNOCENÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ S REGIONALIZACÍ SATELITNÍHO ÚČTU CESTOVNÍHO RUCHU - RAKOUSKO, ŠPANĚLSKO
EVALUATION OF INTERNATIONAL EXPERIENCES WITH THE REGIONALIZATION OF THE TOURISM SATELLITE ACCOUNT - AUSTRIA, SPAIN

Author(s): Lucie Petříčková
Subject(s): Economic development, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: Tourism satellite account; regionalization; "top-down"; "bottom-up" approaches; experiences from abroad; Austria; Spain;
Summary/Abstract: Satelitní účet cestovního ruchu je již v současné době známým a používaným nástrojem pro měření dopadů cestovního ruchu na národní hospodářství. Mnoho zemí po celém světě se snaží více či méně úspěšně naplňovat TSA tzn. jeho deset základních tabulek, ne jinak je na tom i Česká republika, které se to již daří na velmi dobré úrovni. Nyní však přichází fáze, kdy by se takto pracně získané údaje měly dále využít a mělo by se s nimi dále pracovat. Přichází tak fáze tzv. regionalizace satelitního účtu cestovního ruchu. Data na regionální úrovni podpoří kvalifikované rozhodování o investicích do cestovního ruchu, o cílech finanční podpory jak ze státních, unijních či mezinárodních zdrojů, o cílech podpory jednotlivých regionů v integrovaných plánech rozvoje území, atd.

  • Page Range: 142-148
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech