THE RELATIONSHIP BETWEEN THE POTENTIAL OF THE TERRITORY AND THE DEVELOPMENT OF REGIONAL DISPARITIES FROM THE POINT OF VIEW OF TOURISM Cover Image

VZTAH MEZI POTENCIÁLEM ÚZEMÍ A VÝVOJEM REGIONÁLNÍCH DISPARIT Z HLEDISKA CESTOVNÍHO RUCHU
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE POTENTIAL OF THE TERRITORY AND THE DEVELOPMENT OF REGIONAL DISPARITIES FROM THE POINT OF VIEW OF TOURISM

Author(s): Petr Studnička
Subject(s): Regional Geography, Economic development, Tourism
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: territory potential; regional disparities; tourism;
Summary/Abstract: Příspěvek se zabývá vztahem mezi potenciálem území a vývojem regionálních disparit z hlediska cestovního ruchu. Potenciál území může představovat konkurenční výhodu a být jedním z faktorů zmírňování (příp. dokonce odstraňování) meziregionálních rozdílů, které jsou považovány za bariéru ekonomického růstu. Pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu je nejdůležitější přírodně-geografický potenciál území.

  • Page Range: 165-168
  • Page Count: 4
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech