5th International Colloquium on Tourism Cover Image

5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu
5th International Colloquium on Tourism

Contributor(s): Andrea Holešinská (Editor)
Subject(s): National Economy, Business Economy / Management, Public Administration, Economic policy, Behaviorism, Economic development, Marketing / Advertising, Tourism, ICT Information and Communications Technologies, Socio-Economic Research
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: 5th International Colloquium on Tourism; national tourism; Sustainable tourism; security; Slovakia; Middle East; Consumer behavior; hotel industry;
Summary/Abstract: Proceedings are the output of the 4th International colloquium on tourism that was focused on the tourism support, destination marketing and management, and sustainable tourism. Proceedings also includes further current issues in tourism.

  • E-ISBN-13: 978-80-210-8594-7
  • Page Count: 119
  • Publication Year: 2014
  • Language: Slovak, Czech
DESTINATION GOVERNANCE V KONTEXTU INSTITUCIONÁLNÍCH TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

DESTINATION GOVERNANCE V KONTEXTU INSTITUCIONÁLNÍCH TEORIÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
(DESTINATION GOVERNANCE IN THE CONTEXT OF INSTITUTIONAL THEORIES OF REGIONAL DEVELOPMENT)

TRADIČNÍ A NOVÉ FORMY DRUHÉHO BYDLENÍ JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST VNITROSTÁTNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU

TRADIČNÍ A NOVÉ FORMY DRUHÉHO BYDLENÍ JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST VNITROSTÁTNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU
(TRADITION AND NEW FORMS OF SECOND HOME AS AN IMPORTANT PART OF DOMESTIC TOURISM)

UDRŽATEĽNÝ CESTOVNÝ RUCH A JEHO ZABEZPEČOVANIE NA SLOVENSKU

UDRŽATEĽNÝ CESTOVNÝ RUCH A JEHO ZABEZPEČOVANIE NA SLOVENSKU
(SUSTAINABLE TOURISM AND ITS RESPECTING IN SLOVAKIA)

POTENCIÁL CESTOVNÍHO RUCHU V ZEMÍCH STŘEDNÍHO VÝCHODU

POTENCIÁL CESTOVNÍHO RUCHU V ZEMÍCH STŘEDNÍHO VÝCHODU
(THE POTENTIAL OF TOURISM IN THE MIDDLE EAST)

SPOLUPRÁCE DESTINAČNÍCH SPOLEČNOSTÍ S AKTÉRY CESTOVNÍHO RUCHU

SPOLUPRÁCE DESTINAČNÍCH SPOLEČNOSTÍ S AKTÉRY CESTOVNÍHO RUCHU
(DMOS’ COOPERATION WITH STAKEHOLDERS)

JSOU WEBOVÉ STRÁNKY KOMUNIKAČNÍM NÁSTROJEM DESTINACE?

JSOU WEBOVÉ STRÁNKY KOMUNIKAČNÍM NÁSTROJEM DESTINACE?
(ARE WEBSITES A COMMUNICATION TOOL OF DESTINATION?)

SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU – GENERACE X, Y, Z

SPOTŘEBITELSKÉ CHOVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU – GENERACE X, Y, Z
(CONSUMER BEHAVIOUR IN TOURISM - GENERATION X, Y, Z)

VZTAH MÍSTNÍCH POPLATKŮ, CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ K ROZPOČTŮM OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE

VZTAH MÍSTNÍCH POPLATKŮ, CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ K ROZPOČTŮM OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
(THE RELATIONSHIP OF LOCAL FEES, TOURISM INDUSTRY AND HOSPITALITY TO THE MUNICIPAL BUDGETS IN THE CZECH REPUBLIC)

VÝZNAM LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS PRO SOUČASNÝ CESTOVNÍ RUCH V OBDOBÍ ZMĚN

VÝZNAM LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS PRO SOUČASNÝ CESTOVNÍ RUCH V OBDOBÍ ZMĚN
(THE SIGNIFICANCE OF SPA AND WELLNESS FOR CONTEMPORARY TOURISM IN A PERIOD OF CHANGE)