- Cover Image

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE
-

Author(s): Zdeněk Lejsek
Subject(s): National Economy, Transformation Period (1990 - 2010), Tourism, Human Resources in Economy, Socio-Economic Research
Published by: Masarykova univerzita nakladatelství
Keywords: tourism; tourism satellite account; TSA; tourism employment module; tourism methodology; compilation of TSA in the Czech Republic;
Summary/Abstract: Satelitní účet cestovního ruchu (Tourism satellite account = TSA) poskytuje informace a data o ekonomickém postavení odvětví cestovního ruchu. Jedná se o soustavu tabulek, kterými jsou popsány hlavní ekonomické charakteristiky cestovního ruchu (údaje o poptávce a nabídce, zaměstnanost, tvorba hrubého fixního kapitálu, společenská spotřeba cestovního ruchu či nepeněžní ukazatele), a které tímto způsobem zasazují cestovní ruch mezi ostatní odvětví v soustavě národních účtů.Kromě představení historie sestavování satelitního účtu cestovního ruchu na ČSÚ, a přiblížení základního metodologického konceptu a struktury tohoto nástroje, se příspěvek věnuje rovněž analýze doposud získaných výsledků, tzn. zhodnocení hlavních makroekonomických ukazatelů cestovního ruchu v České republice v období 2003-2008 (vč. výstupů modulu zaměstnanosti cestovního ruchu).

  • Page Range: 84-100
  • Page Count: 17
  • Publication Year: 2010
  • Language: Czech