Writings on Migration and Cultural Studies Cover Image
 • Regular Price 5.99 €

Göç Üzerine Yazın ve Kültür İncelemeleri
Writings on Migration and Cultural Studies

Author(s): Ali Tilbe, Ayse Kiran, Duygu Öztin Passerat, Ferhunde Küçükşen Öner, İrfan Atalay, Levent Yaylagül, Nilüfer Korkmaz Yaylagül, Kamil Civelek, Medine Sivri, Mehmet Özberk, Nesime Ceyhan Akça, Semran Cengiz, Sonel Bosnalı, Zehra Şafak, Şahbender Çoraklı
Contributor(s): Ali Tilbe (Editor), Sonel Bosnalı (Editor)
Subject(s): Geography, Regional studies, Visual Arts, Studies of Literature, Modern Age, Recent History (1900 till today), Psycholinguistics, German Literature, Russian Literature, Turkish Literature, Cultural Anthropology / Ethnology, Film / Cinema / Cinematography, Migration Studies, Theory of Literature
Published by: Transnational Press London
Keywords: Turkey; Germany; Russia; literature; language exchange; culture transfer; interculturality; migration; immigration;
Summary/Abstract: Ali Tilbe and Sonel Bosnian breathe new life into Turkish migration studies and generally related writing. 13 articles examining immigration, immigration, immigration and related themes in summer and cultural areas offer important and interesting contributions to the field. Migration can be considered voluntary migration in a way, as it is carried out by the individual or the community's own decision. In some cases, however, the necessity of leaving the individual or the community and living elsewhere can be imposed as a political sanction. The first of these cases, called mandatory migration, is the one described as "exile" and "sat outside a certain place or in a certain place as punishment". It is very important for us to better understand the phenomenon of migration, and to examine this important phenomenon, which is synonymous with such people and concerning all aspects of human life, culturally and especially in writing. In this review, we bring together a series of summer review studies with readers on the axis of migration phenomenon. Early versions of the studies in this review cover the papers presented at the Turkish Migration Conference at the University of Vienna. The Migration Conference in Vienna in 2016 was on the campus of Harokopio University in Athens in 2017.

 • E-ISBN-13: 978-1-910781-34-0
 • Print-ISBN-13: 978-1-910781-34-0
 • Page Count: 158
 • Publication Year: 2016
 • Language: Turkish
‘Göç Kültürü ve Çatışma Modeli’ Bağlamında Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm'üne Bir Bakış

‘Göç Kültürü ve Çatışma Modeli’ Bağlamında Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm'üne Bir Bakış
('Culture and Conflict Migration Model' In the Context of Latife Tekin's Look at Dear Shameless Death)

 • Price: 3.99 €
Öznenin Arada Bir Yerde Kayboluşu: Bilinmeyene Göç

Öznenin Arada Bir Yerde Kayboluşu: Bilinmeyene Göç
(The Subject's Occasional Disappearance: Immigration to the Unknown)

 • Price: 3.99 €
Doğu’dan Uzakta Öteki Adam

Doğu’dan Uzakta Öteki Adam
(The Other Man Far From the East)

 • Price: 3.99 €
Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Teması: Ramiz Aydın Örneği

Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Teması: Ramiz Aydın Örneği
(Migration Theme in Contemporary Turkish Painting: The Example of Ramiz Aydın)

 • Price: 3.99 €
Fransız Çocuk Yazınında Göç Örneği: Buranın Çocukları Başka Yerlerin Anne-Babaları

Fransız Çocuk Yazınında Göç Örneği: Buranın Çocukları Başka Yerlerin Anne-Babaları
(Example of Immigration in French Children's Literature: The Children of This Place Are Parents of Other Places)

 • Price: 3.99 €
Türk Sinemasında ‘Dış Göç’ün Temsili

Türk Sinemasında ‘Dış Göç’ün Temsili
(Representation of "Foreign Migration" in Turkish Cinema)

 • Price: 3.99 €
Çatışma ve Göç Kültürü Modeli Bağlamında Bir Roman Okuması: Le Clézio’nun Göçmen Yıldız’ı

Çatışma ve Göç Kültürü Modeli Bağlamında Bir Roman Okuması: Le Clézio’nun Göçmen Yıldız’ı
(Conflict and Migration Cultural Model Novel Reading in the Context: Le Clézio’s Immigrant Star)

 • Price: 3.99 €
Göç ve Sürgün Olgusunun Kültür Aktarımında ve Kültürlerarası / Karşılaştırmalı Edebiyatta Yeri ve Önemi

Göç ve Sürgün Olgusunun Kültür Aktarımında ve Kültürlerarası / Karşılaştırmalı Edebiyatta Yeri ve Önemi
(The Importance of Immigration and Deportation in Culture Transfer and Intercultural / Comparative Literature)

 • Price: 3.99 €
Aykırı Bir Yazarın Göçmen Oğlu: Vadim Andreyev’in “Bir Yolculuk Hikâyesi”

Aykırı Bir Yazarın Göçmen Oğlu: Vadim Andreyev’in “Bir Yolculuk Hikâyesi”
(Immigrant Son of an Inconsistent Author: "Bir Yolculuk Hikâyesi" by Vadim Andreyev)

 • Price: 3.99 €
Sürgünlük Edebiyatı Bağlamında Bir Sürgün, Şakir Bilgin ve “Sürgündeki Yabancı” Romanı

Sürgünlük Edebiyatı Bağlamında Bir Sürgün, Şakir Bilgin ve “Sürgündeki Yabancı” Romanı
(Exile Literature in the Context of an exile, Sakir Bilgin and Novel "Sürgündeki Yabancı")

 • Price: 3.99 €
Edebiyat ve Göç Yanılsaması

Edebiyat ve Göç Yanılsaması
(Literature and Immigration Illusion)

 • Price: 3.99 €
Bulgaristan Türk Göçmenlerinde Dil Değinimi

Bulgaristan Türk Göçmenlerinde Dil Değinimi
(Language Exchange in Bulgarian Turkish Immigrants)

 • Price: 3.99 €
Araf’taki Edebiyat

Araf’taki Edebiyat
(Literature in Araf)

 • Price: 3.99 €