'Culture and Conflict Migration Model' In the Context of Latife Tekin's Look at Dear Shameless Death Cover Image
  • Price 3.99 €

‘Göç Kültürü ve Çatışma Modeli’ Bağlamında Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm'üne Bir Bakış
'Culture and Conflict Migration Model' In the Context of Latife Tekin's Look at Dear Shameless Death

Author(s): Ali Tilbe
Subject(s): Studies of Literature, Turkish Literature, Cultural Anthropology / Ethnology, Migration Studies, Peace and Conflict Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Latife Tekin; culture; conflict; migration; literature;
Summary/Abstract: Çok eski dönemlere uzanan göç ile yazın ilişkisi, günümüzde sayıları giderek artan göç/göçer romanlarının gündemde yer tutmasıyla, daha da önem kazanarak geleceğe doğru evrilmektedir. Göç olgusu, günümüzde eskiden olduğundan daha çok toplumsal, siyasal, artırımsal ve ekinsel yönleriyle konuşulmakta ve tartışılmaktadır. Bu tartışma alanlarının en önemlilerinden birisinin de toplumun bir anlatımı olan yeni yazın alanı olduğu açıktır. Bu bağlamda, günümüzde belli bir inceleme yöntembilimi olmayan göç romanlarının belli yöntem ve yaklaşımlarla incelenmesi yaşamsaldır.

  • Page Range: 1-19
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish