Migration Theme in Contemporary Turkish Painting: The Example of Ramiz Aydın Cover Image
  • Price 3.99 €

Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Teması: Ramiz Aydın Örneği
Migration Theme in Contemporary Turkish Painting: The Example of Ramiz Aydın

Author(s): Ferhunde Küçükşen Öner
Subject(s): Geography, Regional studies, Visual Arts, Post-War period (1950 - 1989), Transformation Period (1990 - 2010), Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Ramiz Aydın; visual art; painting; migration; 20th century;
Summary/Abstract: Göç, farklı bileşenlerin bir araya gelmesiyle oluşan nedensellikler ve bu nedenselliklerin doğurduğu farklı sonuçlar üzerinden yaşanan sosyolojik bir olgudur. Bu bakımdan savaş, nüfus politikaları, daha iyi yaşam koşulları arayışı gibi bileşenler göç söz konusu olduğunda hem neden hem sonuç olabilir. Göç, tarih boyunca insanların 'arayış arzusunu' ve 'zorunluluklardaki edilgenliğini' bireysel ve toplumsal yönleri ile tecrübe etmesini sağladığı için pratiğe dönük olduğu kadar kavramsal boyutuyla da yaşar. Bu nedenle göç, sebep sonuçları tarihsel süreç içerisinde değişiklik arz etse de sürekli devam eder. 'Önce-şimdi-sonra döngüselliğini sürekli devam ettiren önemli bir eylemdir ve bireysel/toplumsal anlamda belleğin altını çizdiği kayıtların başında gelir.

  • Page Range: 41-54
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish