Conflict and Migration Cultural Model Novel Reading in the Context: Le Clézio’s Immigrant Star Cover Image
  • Price 3.99 €

Çatışma ve Göç Kültürü Modeli Bağlamında Bir Roman Okuması: Le Clézio’nun Göçmen Yıldız’ı
Conflict and Migration Cultural Model Novel Reading in the Context: Le Clézio’s Immigrant Star

Author(s): Kamil Civelek
Subject(s): Studies of Literature, French Literature, Cultural Anthropology / Ethnology, Migration Studies, Peace and Conflict Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Jean-Marie Gustave Le Clézio; French literature; conflict; culture; migration; novel reading;
Summary/Abstract: İnsanların bireysel ya da kitlesel olarak çeşitli nedenlerle bir yaşam alanından bir başka yaşam alanına doğru yaptıkları yer değişikliğinin süreci ve sonucu olarak kısaca tanımlanabilecek göç olgusu insanlık tarihinin her evresinde varlığını duyumsatır. Toplum bilimleri çok farklı düzey ve içeriklerle göç olgusunu ele alırlar. Her bir bilim dalı göçe kendi penceresinden farklı anlamlar yükler. Yazın alanı ise birey/toplum, tarih, coğrafya, felsefe, kültür, politika, düşüngü (fr. idéologie), vb. birçok alanının harmanlandığı, gerçeklik ile kurgunun birbirlerine karıştığı, merkezine insanı alan estetik bir içerik sunduğundan diğer bilim dallarından daha farklı bir yaklaşımla göç olgusunu ele alır. Yazın dışındaki diğer toplum bilimleri göç olgusunu nedenlerini, sonuçlarını ve sorunlarını veriler düzeyinde irdeler ve çoğu zaman öznesi olan insanı göz ardı eder. Bu bağlamda göç olgusunun nedenleri, sonuçları, sorunları, verileri bağlamında ele alınmasından daha çok göçün süreçleri ve bu süreçlerde yaşananı/yaşanması olası olanı çevrelemesi ve duyumsatabilmesi, göç edenin bir öyküyü ve belleği taşımasını imlemesi açısından bambaşka bir alandır.

  • Page Range: 87-99
  • Page Count: 13
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish