Example of Immigration in French Children's Literature: The Children of This Place Are Parents of Other Places Cover Image
  • Price 3.99 €

Fransız Çocuk Yazınında Göç Örneği: Buranın Çocukları Başka Yerlerin Anne-Babaları
Example of Immigration in French Children's Literature: The Children of This Place Are Parents of Other Places

Author(s): İrfan Atalay
Subject(s): Studies of Literature, French Literature, Cultural Anthropology / Ethnology, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: French literature; children; migration; immigration;
Summary/Abstract: Günümüzde farklı boyutları ve etkilediği alanla içinden çıkılmaz bir sorun haline gelen ve kavramsal boyutta bile farklı adlandırmalarla ele alınan göç ve göçerlik, artık dünya ölçeğinde küresel oluşumlardan ülke yönetimlerine, toplumsal kurumlara, sivil toplum örgütlerine ve tikel düzeydeki yerli ve yabancı diye adlandırılan bireye kadar her kesimi derinden etkileyen, sebep ve sonuçlarıyla devasa bir boyut kazanan sorundur. Doğal olarak bu sorun yaşamın ve onu şekillendiren her araçta ve her alanda olduğu gibi, yazın alanında ve onun alt alanlarından biri olan gençlik yazınında da geniş ölçüde yer alan bir sorundur. Ekonomik koşullar ve sosyal yaşam koşullarının daha yüksek düzeyde olduğu ülkeler ya da bir genellemeyle Avrupa kıtası sıklıkla bu sorunla karşı karşıya gelen bir coğrafyadır.

  • Page Range: 55-77
  • Page Count: 23
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish