The Subject's Occasional Disappearance: Immigration to the Unknown Cover Image
  • Price 3.99 €

Öznenin Arada Bir Yerde Kayboluşu: Bilinmeyene Göç
The Subject's Occasional Disappearance: Immigration to the Unknown

Author(s): Ayse Kiran
Subject(s): Islam studies, Cultural Anthropology / Ethnology, The Ottoman Empire, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: Ottoman Empire; migration; immigration; Muslims;
Summary/Abstract: Bu sunuda Türkçeye “çevreyer” olarak çevrilebilecek “paratopie” kavramından yola çıkılacaktır. Bilindiği gibi, Yunancadaki “para” öneki “yanında”, “-topik” soneki de Aristo geleneğinde “bilinen yer“ anlamını taşır. Bu bağlamda paratopik yazar, yer, uzam ve zaman, bilinen, yerleşik olanın yanında yer alan kişi, yer, uzam ve zaman olarak tanımlanabilir. Terim kuramsal bir genişlemeyle hem ait olanı hem olmayanı, hem çevrede hem çevre dışında olanı, ne içerde ne dışarda olanı olduğu kadar bir yerden bir yere gideni, yerini bulamayanı işaret eder (Maingueneau 2004: 86). Çevreyer ya da paratopi bir toplumsal gruba ait olmayanı “kimlik”, bir yere ait olmayanı uzam ve bir âna ait olmayanı da zaman kavramıyla ifade eder. Bu üç özelliğe bağlı olarak bir dördüncüsü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır: Dile ilişkin paratopik konumlar ve yazınsal yaratı.

  • Page Range: 21-30
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish