The Importance of Immigration and Deportation in Culture Transfer and Intercultural / Comparative Literature Cover Image
  • Price 3.99 €

Göç ve Sürgün Olgusunun Kültür Aktarımında ve Kültürlerarası / Karşılaştırmalı Edebiyatta Yeri ve Önemi
The Importance of Immigration and Deportation in Culture Transfer and Intercultural / Comparative Literature

Author(s): Medine Sivri
Subject(s): Cultural Anthropology / Ethnology, Sociology of Culture, Migration Studies, Theory of Literature
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; immigration; deportation; culture transfer; comparative literature; interculturality;
Summary/Abstract: Bu çalışmada, göç ve sürgün olgusunun kültür aktarımında ve kültürlerarası / karşılaştırmalı edebiyattaki yeri edebiyat sosyolojisi bağlamında irdelenecektir. Bu çerçevede, karşılaştırmalı edebiyatın kültürlerarası iletişimle ilişkisi ve etkileşimi, edebiyatın başta dil olmak üzere birey, toplum ve kültürle olan bağlantısı ve bu bağlamda, göç ve sürgün edebiyatının oluşumu ile günümüzdeki yeri ve işlevi açıklanmaya çalışılacaktır.

  • Page Range: 101-107
  • Page Count: 7
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish