Language Exchange in Bulgarian Turkish Immigrants Cover Image
  • Price 3.99 €

Bulgaristan Türk Göçmenlerinde Dil Değinimi
Language Exchange in Bulgarian Turkish Immigrants

Author(s): Sonel Bosnalı, Zehra Şafak
Subject(s): Modern Age, Recent History (1900 till today), Sociolinguistics, Cultural Anthropology / Ethnology, The Ottoman Empire, Migration Studies
Published by: Transnational Press London
Keywords: migration; Bulgarian-Turkish immigrants; language exchange; community-linguistic behaviors;
Summary/Abstract: Bulgaristan Türkleri ve dilleri üzerinde yapılan çok önemli çalışmalar bulunmakla birlikte (Günşen 2002, Şimşir 2012, Yalınkılıç 2014), Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç eden topluluğun toplum-dilsel durumu hakkında henüz özgün bir çalışma mevcut değildir. Oysa hem nüfus, hem de bazı dilsel ve sosyal özellikleri bakımından, Bulgaristan Türk Göçmenlerinin Türkiye’deki toplum-dilsel durumlarının gözlemlenmesi, göç ve dil sorunsalı çerçevesinde ortaya çıkan birçok soruya yanıt bulmak için yararlı veriler sunabilir. Göç sonucu ortaya çıkan çok dillilik nasıl biçimlenir ve nasıl düzenlenmelidir? Göç öncesi toplum-dilsel davranışlar göç ortamında sürdürülebilir mi yoksa yeni koşullara uyarlanır mı? Göç kaynaklı dil değinimi, göçmen topluluğun dil kullanımı ve pratiklerini nasıl ve ne düzeyde etkiler? Yeni toplum-dilsel koşullar, toplum-dilsel davranışları ve dillerin yapısını ne ölçüde etkiler? Dil, kimlik ilişkisi çerçevesinde göçmen toplulukların kültürel aidiyetleri nasıl biçimlenir veya belirlenir? Dil değinimi durumunda dillerden birinin veya bazılarının yok olması kaçınılmaz mıdır? Eğer kaçınılmaz ise, bu dil her zaman göçmenlerin dili mi olur?

  • Page Range: 141-149
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2016
  • Language: Turkish