Economy in the time of dynamic changes - global and local level Cover Image

Gospodarka w okresie dynamicznych przemian - poziom globalny i lokalny
Economy in the time of dynamic changes - global and local level

Contributor(s): Wiesława Przybylska-Kapuścińska (Editor), Grzegorz Mazur (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Sociology, Environmental and Energy policy, International relations/trade, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Tourism, Globalization, EU-Legislation, Transport / Logistics
ISSN: 1730-2145
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Unia Europejska;Brexit;Wielka Brytania;lobbing;globalizacja;OECD;postęp techniczny;Brazylia;kryzys 2008;strefa euro;Polska;samochody elektryczne;turystyka;zachowania konsumentów;rynek wina w Polsce;rozwój lokalny;aglomeracja poznańska;
Summary/Abstract: Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem z serii Debiuty Ekonomiczne, przygotowanym w formie monografii, na którą składa się dziewięć artykułów autorstwa studentów działających w studenckich kołach naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zaprezentowano w nich wyniki badań oraz analizy praktycznych i teoretycznych problemów gospodarczych zachodzących na poziomach mikro- i makroekonomicznym. Tytuł przedstawionej monografii: "Gospodarka w okresie dynamicznych przemian - poziom globalny i lokalny", odzwierciedla szeroki zakres tematyczny artykułów odnoszących się do procesów gospodarczych zachodzących zarówno na poziomie konsumentów, jak i na poziomie makroekonomicznym w odniesieniu do wybranych gospodarek narodowych czy rynków analizowanych na poziomie globalnym.

  • Print-ISBN-13: 978-83-66199-45-3
  • Page Count: 156
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish
Perspektywy rozwoju relacji handlowych Wielkiej Brytanii w kontekście Brexitu

Perspektywy rozwoju relacji handlowych Wielkiej Brytanii w kontekście Brexitu
(Prospects for the development of UK trade relations in the context of the withdrawal from the European Union)

Sposoby i formy lobbingu w zakresie porozumień handlowych Unii Europejskiej

Sposoby i formy lobbingu w zakresie porozumień handlowych Unii Europejskiej
(Ways and forms of lobbying in the context of European Union trade agreements)

Postęp techniczny w krajach OECD. Próba pomiaru

Postęp techniczny w krajach OECD. Próba pomiaru
(Technical progress in the OECD countries. An attempt of measurement)

Wzrost gospodarczy Brazylii po kryzysie finansowym 2008 roku

Wzrost gospodarczy Brazylii po kryzysie finansowym 2008 roku
(The growth of Brazilian economy after the financial crisis of 2008)

Polska w strefie euro - wstępować czy czekać?

Polska w strefie euro - wstępować czy czekać?
(Poland in eurozone - join as soon as possible or wait?)

Ocena potencjału wzrostu rynku samochodów elektrycznych w Polsce do 2025 roku

Ocena potencjału wzrostu rynku samochodów elektrycznych w Polsce do 2025 roku
(Assessment of the growth potential of the electric car market in Poland until 2025)

Wirtualna rzeczywistość jako katalizator motywacji turystycznych - przykład spadochroniarstwa

Wirtualna rzeczywistość jako katalizator motywacji turystycznych - przykład spadochroniarstwa
(Virtual reality as a catalyst for tourist motivations: case of skydiving)

Zachowania konsumentów na rynku wina. Wnioski z badania preferencji studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Zachowania konsumentów na rynku wina. Wnioski z badania preferencji studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
(Consumer behavior on the wine market. Conclusions from study on preferences Poznan University of Economics and Bussiness students)

Rozwój lokalny a samodzielność finansowa na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej

Rozwój lokalny a samodzielność finansowa na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej
(Financial independence and local development based on the example of the Poznań agglomeration)