Technical progress in the OECD countries. An attempt of measurement Cover Image

Postęp techniczny w krajach OECD. Próba pomiaru
Technical progress in the OECD countries. An attempt of measurement

Author(s): Kamil Homski
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, International Law, Economic policy, International relations/trade, Law on Economics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: postęp techniczny;R&D;efektywność czynników wytwórczych;OECD;pomiar postępu technicznego;determinanty postępu technicznego;
Summary/Abstract: Postęp techniczny jest przedmiotem wielu badań teoretycznych oraz empirycznych. Definiowany był na różne sposoby, jednak większość z proponowanych definicji była albo niepełna, albo trudna do zoperacjonalizowania. W artykule podjęta została próba autorskiego pomiaru postępu technicznego w krajach OECD w latach 2006–2015 na podstawie badań statystycznych. Uzyskane wyniki okazały się niezgodne z przyjętą hipotezą badawczą i wskazały, że postęp techniczny w krajach OECD był większy w krajach słabiej rozwiniętych, a mniejszy w krajach wysoko rozwiniętych.

  • Page Range: 40-54
  • Page Count: 15
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish