Ways and forms of lobbying in the context of European Union trade agreements Cover Image

Sposoby i formy lobbingu w zakresie porozumień handlowych Unii Europejskiej
Ways and forms of lobbying in the context of European Union trade agreements

Author(s): Maciej Waligóra
Subject(s): Politics, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Business Economy / Management, International Law, International relations/trade, Law on Economics, EU-Accession / EU-DEvelopment, Business Ethics, EU-Legislation, Commercial Law
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: lobbing;grupy interesu;Unia Europejska;Komisja Europejska;Parlament Europejski;umowy o wolnym handlu;CETA;TTIP;
Summary/Abstract: Lobbing jako forma wywierania nacisku na podejmowanie decyzji w różnych systemach politycznych występuje już od momentu zawiązania się pierwszej instytucji państwa. Wraz z rozwojem systemów gospodarczych nie tylko nabrał on charakteru globalnego, ale również zinstytucjonalizowanego i co za tym idzie, bardziej transparentnego. Proces ten implikuje wobec tego nową rzeczywistość również dla Unii Europejskiej, w której to lobbing odgrywa obecnie kluczową rolę przy zawieraniu umów gospodarczych z krajami trzecimi. W artykule przedstawiono sposób funkcjonowania grup interesu oraz ich powiązania i relacje z organami Unii Europejskiej. Zostało to zobrazowane na przykładach procesów pertraktacji umów o wolnym handlu pomiędzy Unią a Japonią, Kanadą (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) oraz Stanami Zjednoczonymi (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP).

  • Page Range: 21-39
  • Page Count: 19
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish