Financial independence and local development based on the  example of the Poznań agglomeration Cover Image

Rozwój lokalny a samodzielność finansowa na przykładzie gmin aglomeracji poznańskiej
Financial independence and local development based on the example of the Poznań agglomeration

Author(s): Iwona Nowacka
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Public Administration, Economic development, Public Finances, Accounting - Business Administration
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rozwój lokalny;samodzielność finansowa;wskaźnik syntetyczny;aglomeracja poznańska;analiza koleracji;
Summary/Abstract: Jednym z zasadniczych celów działania gmin jest rozwój lokalny. Aby efektywnie zarządzać lokalną gospodarką, jednostkom samorządu terytorialnego przekazano pewien zakres samodzielności pozwalający podejmować określone działania dopasowane do potrzeb lokalnej społeczności. Kluczowym aspektem tego zabiegu było wyposażenie gmin w określone źródła dochodów oraz przyznanie im prawa do samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej, rozumiane jako samodzielność finansowa. Celem tego artykułu jest ocena stopnia zależności samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego. Złożoność analizowanego zagadnienia wymagała zastosowania dwóch głównych metod badań. Pierwszą z nich było wyznaczenie wskaźnika syntetycznego w celu odrębnego pomiaru rozwoju lokalnego i samodzielności finansowej. Druga metoda polegała na wykorzystaniu wskaźnika korelacji Pearsona, aby ocenić zależność pomiędzy tymi zjawiskami.

  • Page Range: 134-155
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish