Consumer behavior on the wine market. Conclusions from study on preferences Poznan University of Economics and Bussiness students Cover Image

Zachowania konsumentów na rynku wina. Wnioski z badania preferencji studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Consumer behavior on the wine market. Conclusions from study on preferences Poznan University of Economics and Bussiness students

Author(s): Wojciech Dopieralski, Agnieszka Kłos, Paweł Łopatka
Subject(s): Economy, Sociology of Culture, Sociology of the arts, business, education, Marketing / Advertising, Globalization
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: preferencje konsumentów;rynek wina w Polsce;analiza statystyczna;badania ankietowe;
Summary/Abstract: Rynek wina w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku ulega dynamicznemu rozwojowi. Wzrost dochodów konsumentów, zmiany postaw społecznych oraz otwarcie się rynków zewnętrznych spowodowały, że spożycie wina w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrasta. W tym artykule przedstawione zostały wnioski z badań dotyczących zachowań konsumentów na rynku wina. Próbę badawczą stanowią studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W badaniach empirycznych wykorzystano ankietę, a otrzymane rezultaty zostały poddane analizie statystycznej z wykorzystaniem testu chi-kwadrat, V-Cramera oraz rang Spearmana.

  • Page Range: 116-133
  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish