Poland in eurozone - join as soon as possible or wait? Cover Image

Polska w strefie euro - wstępować czy czekać?
Poland in eurozone - join as soon as possible or wait?

Author(s): Alan Jakubiak
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, International relations/trade, Political economy, EU-Accession / EU-DEvelopment, Globalization, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: strefa euro;optymalny obszar walutowy;Polska;Unia Europejska;
Summary/Abstract: Celem artykułu jest przegląd argumentów za wejściem i przeciw wejściu Polski do strefy euro i ustosunkowanie się do tych poglądów. Układ artykułu podporządkowano celowi opracowania. Stąd w pierwszej kolejności nawiązano do teorii optymalnego obszaru walutowego i jej ewolucji. W odniesieniu do założeń, jakie przyjął R.A. Mundell, opisano genezę, a także zarys działania strefy euro. Wskazano warunki konieczne i dostateczne wzmiankowanego wejścia, a następnie poglądy wybranych ekonomistów dotyczące tego zagadnienia. Artykuł kończą autorskie przemyślenia dotyczące poruszanej problematyki.

  • Page Range: 69-80
  • Page Count: 12
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish