Prospects for the development of UK trade relations in the context of the withdrawal from the European Union Cover Image

Perspektywy rozwoju relacji handlowych Wielkiej Brytanii w kontekście Brexitu
Prospects for the development of UK trade relations in the context of the withdrawal from the European Union

Author(s): Justyna Sikorska
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, International relations/trade, Law on Economics, EU-Legislation
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Wielka Brytania;Unia Europejska;stosunki handlowe;Brexit;
Summary/Abstract: Celem niniejszego rozdziału jest próba wskazania scenariuszy rozwoju relacji handlowych Wielkiej Brytanii po opuszczeniu przez nią Unii Europejskiej oraz ocena możliwości ich realizacji. Kluczowym zadaniem dla Zjednoczonego Królestwa będzie zawarcie porozumienia z samą UE. Jeżeli zapadnie decyzja o opuszczeniu unii celnej, kraj ten stanie w obliczu dużego wyzwania, jakim będzie uregulowanie istotnych z punktu widzenia interesów państwa stosunków z niemalże całym światem. Poza kształtem przyszłych relacji z UE analizie zostały poddane różne projekty uregulowania stosunków handlowych z krajami trzecimi. W rekomendacjach dotyczących priorytetów polityki handlowej można wyróżnić kilka najczęściej wymienianych kierunków. Są to takie kraje, jak: Kanada, Australia, Indie, Korea Południowa, Izrael czy Nowa Zelandia. Rząd brytyjski zapowiada również utrzymanie dotychczasowych preferencji dla krajów najsłabiej rozwiniętych.

  • Page Range: 7-20
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish