Virtual reality as a catalyst for tourist motivations: case of skydiving Cover Image

Wirtualna rzeczywistość jako katalizator motywacji turystycznych - przykład spadochroniarstwa
Virtual reality as a catalyst for tourist motivations: case of skydiving

Author(s): Marta Pilarczyk
Subject(s): Social Sciences, Economy, Media studies, Sociology of the arts, business, education, Marketing / Advertising, Tourism
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: turystyka ekstremalna;spadochroniarstwo;motywacje turystyczne;wirtualna rzeczwistość;turystyka;
Summary/Abstract: Brak możliwości przetestowania produktu turystycznego przed jego konsumpcją i nieświadomy charakter niektórych motywacji turystycznych to jedne z głównych problemów, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy w branży turystycznej. Prowadzi to do poszukiwań nowych rozwiązań i nowych środków reklamy, które zachęciłyby potencjalnych turystów do określonych aktywności turystycznych. Jednym z takich rozwiązań jest, wykorzystywana już w turystyce, technologia wirtualnej rzeczywistości. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu wirtualnej rzeczywistości na motywację uczestnictwa w turystyce ekstremalnej. Omówione zostało zarówno pojęcie turystyki ekstremalnej, zagadnienie motywacji turystycznych, jak i istota wirtualnej rzeczywistości. Po dokonaniu przeglądu literatury przedmiotu z tego zakresu przedstawiono wyniki eksperymentu z wykorzystaniem gogli VR, na podstawie którego wskazano na istotne przesłanki stosowania wirtualnej rzeczywistości w procesie kształtowania motywacji turystycznych.

  • Page Range: 102-115
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish