The growth of Brazilian economy after the financial crisis of 2008 Cover Image

Wzrost gospodarczy Brazylii po kryzysie finansowym 2008 roku
The growth of Brazilian economy after the financial crisis of 2008

Author(s): Paweł Jaskuła
Subject(s): Economy, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, International relations/trade, Economic development
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: Brazylia;kooperacja między biznesem a ośrodkami akademickimi;międzynarodowy łańcuch dostaw;start-up;wzrost gospodarczy;
Summary/Abstract: Znaczący wzrost gospodarczy krajów BRIC, który miał miejsce w latach 2001–2010, był solidną podstawą do wysnucia tezy o rodzącej się nowej sile ekonomicznej na świecie. Kryzys gospodarczy, który wybuchł w 2008 roku, okazał się dużym wyzwaniem, w szczególności dla krajów opierających swój rozwój na sprzedaży surowców mineralnych. Zarówno Rosja, jak i Brazylia odnotowały spowolnienie ekonomiczne, co doprowadziło je nie tylko do stagnacji, ale wręcz kilkuletniej recesji. Celem tego tekstu jest przedstawienie obecnej pozycji Brazylii na forum gospodarki globalnej, która coraz bardziej opiera się na wiedzy oraz zaawansowanych technologiach. To jedno z najbardziej rozwiniętych państw Ameryki Południowej niewątpliwie dysponuje imponującym potencjałem prowzrostowym, natomiast w ostatniej dekadzie wyraźnie oddaliło się od statusu gospodarki wzrastającej, którą zdaniem wielu badaczy jeszcze do niedawna była.

  • Page Range: 55-68
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2019
  • Language: English, Polish