Creativity in business practice Cover Image

Kreatywność w praktyce biznesowej
Creativity in business practice

Contributor(s): Jolanta Bieńkowska (Editor)
Subject(s): Economy, Business Economy / Management, Business Ethics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: creativity; innovation; make decision; management; business
Summary/Abstract: Creativity, which lies at the heart of innovation, has become an important determinant of the success of modern organizations. The second National Scientific Conference “CREATIVE VIBES Creativity develops business” was an opportunity to share examples of effective use of creativity in improving various business ventures. The monograph consists of over a dozen studies illustrating the use of creativity in practice, which can serve as an inspiration to undertake more original and effective actions.

  • E-ISBN-13: 978-83-8088-614-8
  • Page Count: 164
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish
Wstęp

Wstęp
(Introduction)

Kreatywność jest ważna, ale… jest coś ważniejszego

Kreatywność jest ważna, ale… jest coś ważniejszego
(Creativity is important, but ... there is something more important)

Wymiary kreatywności w obszarze marketingu

Wymiary kreatywności w obszarze marketingu
(Dimensions of creativity in marketing)

Analiza uwarunkowań rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Polsce

Analiza uwarunkowań rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Polsce
(Analysis of the determinants of development of the creative industries sector in Poland)

Kreatywność jako kompetencja zawodowa

Kreatywność jako kompetencja zawodowa
(Creativity as a professional competence)

Wykorzystanie kreatywności w rozwiązywaniu problemów współczesnych organizacji

Wykorzystanie kreatywności w rozwiązywaniu problemów współczesnych organizacji
(The use of creativity in solving problems of modern organizations)

Cechy pracy kierowników a skłonność do wdrażania innowacji

Cechy pracy kierowników a skłonność do wdrażania innowacji
(The characteristics of the work of managers and the inclination to implement innovation)

Burza mózgów w biznesie

Burza mózgów w biznesie
(Brainstorming in business)

Innowacje w procesie adaptacji pracowniczej

Innowacje w procesie adaptacji pracowniczej
(Innovative methods of employer branding)

Innowacyjne metody kreowania wizerunku pracodawcy

Innowacyjne metody kreowania wizerunku pracodawcy
(Innovative methods of employer branding)

Znaczenie innowacyjnych metod szkolenia pracowników we współczesnych organizacjach

Znaczenie innowacyjnych metod szkolenia pracowników we współczesnych organizacjach
(The importance of innovative training methods for employees in modern organizations)

„Młodzi w Łodzi” – przepis na nieschematyczną kreację ścieżki zawodowej

„Młodzi w Łodzi” – przepis na nieschematyczną kreację ścieżki zawodowej
(„Młodzi w Łodzi” – a recipe for non-schematic creation of the professional path)