Innovative methods of employer branding Cover Image

Innowacje w procesie adaptacji pracowniczej
Innovative methods of employer branding

Author(s): Monika Kaźmierczak
Subject(s): Business Economy / Management, Human Resources in Economy, Business Ethics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: human resource management; employee adaptation; innovation; zarządzanie zasobami ludzkimi; adaptacja pracowników; innowacja
Summary/Abstract: The article presents the basic problems of employee adaptation, whose successful course determines the employee’s ability to achieve full efficiency in their potential. Among the various instruments and methods used in the adaptation process, attention has been paid to those that are characterized by innovation. In particular, this refers to the introduction of elements of gamification into this process. The considerations contained in the article are illustrated by an example of adaptation procedures applied in a company from the automotive sector operating in the Lodz region. // W artykule przedstawiono podstawowe problemy adaptacji pracowniczej, od których pomyślnego rozwiązania zależy szybkość osiągnięcia przez pracownika pełnej sprawności w wykorzystywaniu swojego potencjału. Spośród rozmaitych instrumentów i metod stosowanych w procesie adaptacji zwrócono uwagę na te, które charakteryzują się innowacyjnością. W szczególności dotyczy to wprowadzenia do tego procesu elementów grywalizacji. Rozważania zawarte w artykule zilustrowano na przykładzie procedur adaptacyjnych stosowanych w firmie z sektora branży motoryzacyjnej działającej na terenie województwa łódzkiego.

  • Page Range: 97-112
  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish