The characteristics of the work of managers and the inclination to implement innovation Cover Image

Cechy pracy kierowników a skłonność do wdrażania innowacji
The characteristics of the work of managers and the inclination to implement innovation

Author(s): Joanna Chlebiej
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: innovation; management; change; innowacje; zarządzanie; zmiany
Summary/Abstract: The current economic situation, not only Polish, but the whole world needs many changes in the company structure. Most of these changes is the source of or is related to the methods of management and leadership. The companies to be competitive on the international market, should introduce more innovative changes. But what the Poles call innovative, usually has nothing to do with innovation. // Aktualna sytuacja ekonomiczna, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, wymaga wielu zmian w strukturze organizacji. Większość tych zmian ma swoje źródło lub jest związana z metodami zarządzania i przywództwem. Firmy, jeśli chcą być konkurencyjne na międzynarodowym rynku, powinny wprowadzać więcej innowacyjnych zmian. Ale to, co Polacy nazywają innowacyjnym, zwykle nie ma nic wspólnego z innowacją.

  • Page Range: 73-86
  • Page Count: 14
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish