„Młodzi w Łodzi” – a recipe for non-schematic creation of the professional path Cover Image

„Młodzi w Łodzi” – przepis na nieschematyczną kreację ścieżki zawodowej
„Młodzi w Łodzi” – a recipe for non-schematic creation of the professional path

Author(s): Katarzyna Sowa
Subject(s): Business Economy / Management, Human Resources in Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: „Młodzi w Łodzi”; city promotion; professional career; promocja miasta; kariera zawodowa
Summary/Abstract: Young people seeking the best way to develop their passions, interests and talents often feel lost. They do not know how to find the most valuable jobs for themselves. The “Młodzi w Łodzi” program creates space for meeting between employers and young people and for presenting innovative ideas for a business plan. Such initiatives make the students see new perspectives and possibilities to use their potential in the Lodz region. Through the projects realized under this program, young people learn that creativity in action, proactive attitude and commitment are a key to success. The “Młodzi w Łodzi” program promotes students ‘and graduates’ initiatives and supports their entry into the labour market, which contributes to changing the image of Łódź as a city with enormous creative potential. This publication presents the program “Młodzi w Łodzi” and a summary for the latest evaluation study of the campaign run under this program. // Młodzi ludzie poszukujący najlepszej drogi rozwoju swoich pasji, zainteresowań i talentów często czują się zagubieni. Nie wiedzą, jak znaleźć dla siebie najbardziej wartościowe miejsca pracy. Program „Młodzi w Łodzi” stwarza przestrzeń do spotkania pracodawców z młodymi ludźmi oraz do zaprezentowania przez nich innowacyjnych pomysłów na biznesplan. Takie inicjatywy sprawiają, że studenci widzą nowe perspektywy i możliwości wykorzystania swojego potencjału w regionie łódzkim. Dzięki projektom realizowanym w ramach programu młodzi ludzie dowiadują się, że kreatywność w działaniu, proaktywna postawa i zaangażowanie to klucz do sukcesu. Program „Młodzi w Łodzi” promuje inicjatywy studentów i absolwentów oraz wspiera ich wejście na rynek pracy, co przyczyna się do zmiany wizerunku Łodzi jako miasta z ogromnym potencjałem twórczym. W niniejszej publikacji przedstawiono program „Młodzi w Łodzi” oraz skrót najnowszego badania ewaluacyjnego kampanii prowadzonej w ramach tego programu.

  • Page Range: 137-163
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish