Brainstorming in business Cover Image

Burza mózgów w biznesie
Brainstorming in business

Author(s): Beata Jurasz, Jakub Muracki
Subject(s): Business Economy / Management, Human Resources in Economy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: brainstorming; creativity in business; creative problem solving; burza mózgów; twórcze rozwiązywanie problemów; kreatywność w biznesie
Summary/Abstract: This article describes the technique of brainstorming, paying attention to the broad possibilities of its use in solving business problems. For the purposes of this article, an experiment was conducted, devoted to the role of criticism in search of innovative ideas. The experiment was supposed to verify the principle of separating the phase of reporting ideas from the phase of their critical evaluation. // W artykule opisano technikę burzy mózgów, zwracając uwagę na szerokie możliwości jej zastosowania w rozwiązywaniu problemów biznesowych. Dla potrzeb artykułu przeprowadzono eksperyment poświęcony roli krytycyzmu w poszukiwaniu nowatorskich pomysłów. Eksperyment miał zweryfikować zasadę oddzielenia fazy zgłaszania pomysłów od fazy ich krytycznej oceny.

  • Page Range: 87-96
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish