Innovative methods of employer branding Cover Image

Innowacyjne metody kreowania wizerunku pracodawcy
Innovative methods of employer branding

Author(s): Paulina Kucińska
Subject(s): Business Economy / Management, Marketing / Advertising
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: employer branding; innovation; brand; wizerunek pracodawcy; innowacyjność; marka
Summary/Abstract: Due to increasing competition on the market and dynamic technological progress, the enterprises want to build a strong brand and achieve a competitive advantage. The unique image can be built with innovative solutions that allow to pay attention to the company and gain valuable candidates for work. The aim of the article is to present innovative methods of employer branding and their importance for the functioning of the company on the market. The above mentioned aspects are presented later in this article on the example of different companies in the world, in Poland and also based on the own research. // W dobie rosnącej konkurencji i dynamicznego postępu technicznego przedsiębiorstwa dążą do zbudowania silnej marki i osiągnięcia przewagi na rynku. Unikatowy wizerunek można zbudować dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które pozwalają zwrócić uwagę otoczenia i zdobyć wartościowych kandydatów. Celem artykułu jest prezentacja innowacyjnych metod kreowania wizerunku pracodawcy oraz ich znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku pracy. Zagadnienia te zostały przedstawione na przykładzie firm światowych, polskich oraz na podstawie badań własnych.

  • Page Range: 113-121
  • Page Count: 9
  • Publication Year: 2017
  • Language: Polish