Genocide against Bosniaks, Srebrenica 1995–2020:  Causes, Scales and Consequences. Proceedings of the International Scientific Conference Held on October 19, 2020 in Sarajevo Cover Image

Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020: Uzroci, razmjere i posljedice. Zbornik radova s Međunarodne naučne konferencije održane 19. oktobra 2020. u Sarajevu
Genocide against Bosniaks, Srebrenica 1995–2020: Causes, Scales and Consequences. Proceedings of the International Scientific Conference Held on October 19, 2020 in Sarajevo

Contributor(s): Muamer Džananović (Editor), Zilha Mastalić-Košuta (Editor), Merisa Karović-Babić (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, History, Social Sciences, Sociology, Local History / Microhistory, Recent History (1900 till today), Studies in violence and power, Victimology, Transformation Period (1990 - 2010), Identity of Collectives, Peace and Conflict Studies
Published by: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Keywords: Srebrenica; genocide against Bosniaks; Bosnia and Herzegovina; ethnic and religious identity; civil war; 1992-1995; memory of victims; denial of genocide; international courts and judgments; human rights; war crimes; refugees; prosecution of civilians;
Summary/Abstract: Povodom obilježavanja dvadeset pete godišnjice genocida nad Bošnjacima u „sigurnoj zoni“ Ujedinjenih nacija Srebrenica i oko nje, 19. oktobra 2020. godine u Sarajevu (Vijećnica) održana je Međunarodna naučna konferencija pod nazivom “GENOCID NAD BOŠNJACIMA, SREBRENICA 1995–2020: Uzroci, razmjere i posljedice“ u organizaciji četiri obrazovno-naučne institucije: Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu i Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu. Događaji u Srebrenici i oko nje od 6. do 19. jula 1995. godine, bez obzira na mnogobrojne pokušaje, neprevodivi su na jezik stvarnosti koju poznajemo. Kao čovječanstvo naivno smo vjerovali da se poslije Aušvica i holokausta nigdje, nikada i nikome ne može dogoditi genocid takvih razmjera, da su za samo nekoliko dana ugašena nasilnom smrću 8372 ljudska života, a ugašena su samo zato što su imala drugačiji etnički i vjerski identitet. To nam govori da ljudski rod kroz historiju u moralnom pogledu od Drugog svjetskog rata i pobjede nad fašizmom nije nimalo napredovao. [...]

  • Print-ISBN-13: 978-9958-028-37-3
  • Page Count: 1022
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian
Predgovor

Predgovor
(Foreword)

Riječ urednika

Riječ urednika
(A Word from the Editor)

Genocidna ideologija antibosanstva

Genocidna ideologija antibosanstva
(Genocidal Ideology of Anti-Bosnianism)

„Nekad smo bili komšije”: dinamika odnosa počinilac‒žrtva u Bosni

„Nekad smo bili komšije”: dinamika odnosa počinilac‒žrtva u Bosni
("We Used to Be Neighbors": The Dynamics of the Perpetrator-victim Relationship in Bosnia)

Genocid u Srebrenici: završni pečat 20. stoljeću

Genocid u Srebrenici: završni pečat 20. stoljeću
(The Srebrenica Genocide: The Final Seal to the 20th Century)

Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida: izvor međunarodnih obaveza

Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida: izvor međunarodnih obaveza
(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide: A Source of International Obligations)

Uzroci i posljedice genocida nad Bošnjacima u istočnoj Bosni s naglaskom na zaštićenu zonu Srebrenica

Uzroci i posljedice genocida nad Bošnjacima u istočnoj Bosni s naglaskom na zaštićenu zonu Srebrenica
(Causes and Consequences of Genocide against Bosniaks in Eastern Bosnia with Emphasis on the Srebrenica Protected Zone)

Zaštita civila i civilnog stanovništva u oružanom sukobu – s posebnim osvrtom na njihovu zaštitu u Srebrenici 1995. godine

Zaštita civila i civilnog stanovništva u oružanom sukobu – s posebnim osvrtom na njihovu zaštitu u Srebrenici 1995. godine
(Protection of Civilians and Civilian Population in Armed Conflict – With Special Reference to Their Protection in Srebrenica in 1995)

Odluke i stavovi vijeća sigurnosti UN-a o genocidu u Srebrenici

Odluke i stavovi vijeća sigurnosti UN-a o genocidu u Srebrenici
(Decisions and Positions of the UN Security Council on the Genocide in Srebrenica)

Zločin genocida u Srebrenici u rezolucijama Evropskog parlamenta i drugim međunarodnim aktima

Zločin genocida u Srebrenici u rezolucijama Evropskog parlamenta i drugim međunarodnim aktima
(The Crime of Genocide in Srebrenica in European Parliament Resolutions and Other International Acts)

Rat i nova politika identiteta

Rat i nova politika identiteta
(War and a New Identity Politics)

Rezolucija 819 – Srebrenica, april 1993.

Rezolucija 819 – Srebrenica, april 1993.
(Resolution 819 - Srebrenica, April 1993)

Majka i dijete u zločinu genocida nad Bošnjacima

Majka i dijete u zločinu genocida nad Bošnjacima
(Mother and Child in the Crime of Genocide against Bosniaks)

Zločini nad djecom u Bosni i Hercegovini na primjerima Sarajeva, Mostara i Srebrenice (1992–1995)

Zločini nad djecom u Bosni i Hercegovini na primjerima Sarajeva, Mostara i Srebrenice (1992–1995)
(Crimes against Children in Bosnia and Herzegovina on the Examples of Sarajevo, Mostar and Srebrenica (1992–1995))

Genocid u Srebrenici 1995–2020: međunarodna politika i pravo

Genocid u Srebrenici 1995–2020: međunarodna politika i pravo
(The Srebrenica Genocide 1995–2020: International Politics and Law)

Planiranje i upotreba zabranjenih hemijsko-bioloških sredstava: slučaj sigurna zona UN-a Srebrenica i Bihać

Planiranje i upotreba zabranjenih hemijsko-bioloških sredstava: slučaj sigurna zona UN-a Srebrenica i Bihać
(Planning and Use of Banned Chemical-biological Agents: The Case of the UN Safe Zone Srebrenica and Bihać)

Genocid nad Bošnjacima Srebrenice

Genocid nad Bošnjacima Srebrenice
(Genocide against the Bosniaks of Srebrenica)

Vjerski život u Srebrenici i Žepi tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992–1995. godine

Vjerski život u Srebrenici i Žepi tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992–1995. godine
(Religious Life in Srebrenica and Žepa During the Aggression on the Republic of Bosnia and Herzegovina 1992–1995)

Genocid nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine – pretpostavka za njen poseban društveno-razvojni status

Genocid nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine – pretpostavka za njen poseban društveno-razvojni status
(Genocide against Bosniaks in Srebrenica in 1995 – A Precondition for its Special Social and Developmental Status)

Tranzicijski, posttranzicijski i strateški narativi o genocidu u Bosni i Hercegovini

Tranzicijski, posttranzicijski i strateški narativi o genocidu u Bosni i Hercegovini
(Transitional, Post-transitional and Strategic Narratives about Genocide in Bosnia and Herzegovina)

Percepcije genocida u Srebrenici – između istine i revizionizma i poricanja

Percepcije genocida u Srebrenici – između istine i revizionizma i poricanja
(Perceptions of Genocide in Srebrenica - Between Truth and Revisionism and Denial)

Cinizam poricanja genocida: Uradili smo sve što smo naumili, negirajmo sve što smo uradili

Cinizam poricanja genocida: Uradili smo sve što smo naumili, negirajmo sve što smo uradili
(The Cynicism of Genocide Denial: We Have Done Everything We Planned, Let Us Deny Everything We Have Done)

Zaboraviti zlo – put ka pomirenju ili jedan od specifičnih načina negiranja genocida nad Bošnjacima

Zaboraviti zlo – put ka pomirenju ili jedan od specifičnih načina negiranja genocida nad Bošnjacima
(Forget Evil – The Path to Reconciliation or One of the Specific Ways to Deny Genocide against Bosniaks)

Strategija negiranje genocida: od Markala do Srebrenice

Strategija negiranje genocida: od Markala do Srebrenice
(Genocide Denial Strategy: From Markal to Srebrenica)

Srbijanska politika kršenja međunarodnog prava i negiranja sudskih presuda o počinjenom genocidu nad Bošnjacima (2007–2020)

Srbijanska politika kršenja međunarodnog prava i negiranja sudskih presuda o počinjenom genocidu nad Bošnjacima (2007–2020)
(Serbia's Policy of Violating International Law and Denying Court Verdicts on Genocide against Bosniaks (2007-2020))

Lokalizacija genocida nad Bošnjacima

Lokalizacija genocida nad Bošnjacima
(Localization of Genocide against Bosniaks)

Genocid u Srebrenici i njegova (zlo)upotreba u sportskom životu Bosne i Hercegovine i okruženja

Genocid u Srebrenici i njegova (zlo)upotreba u sportskom životu Bosne i Hercegovine i okruženja
(Genocide in Srebrenica and its (mis)use in the Sports Life of Bosnia and Herzegovina and its Surroundings)

Bol – centralni fenomen ljudske egzistencije u kontekstu počinjenog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici

Bol – centralni fenomen ljudske egzistencije u kontekstu počinjenog genocida nad Bošnjacima u Srebrenici
(Pain – A Central Phenomenon of Human Existence in the Context of the Committed Genocide against Bosniaks in Srebrenica)

Posttraumatska i dehumanizacijska dimenzija srebreničke boli

Posttraumatska i dehumanizacijska dimenzija srebreničke boli
(Posttraumatic and Dehumanization Dimension of Srebrenica Pain)

Kako dalje u rememoriji genocida u Bosni i Hercegovini – komunikološki aspekti

Kako dalje u rememoriji genocida u Bosni i Hercegovini – komunikološki aspekti
(How to Proceed in the Remembrance of Genocide in Bosnia and Herzegovina – Communication Aspects)

Kršenje ljudskih prava u Srebrenici nakon 25 godina od genocida

Kršenje ljudskih prava u Srebrenici nakon 25 godina od genocida
(Human Rights Violations in Srebrenica 25 Years after the Genocide)

Načelo upisa i načelo povjerenja u postupku uspostave katastra nekretnina u Republici Srpskoj

Načelo upisa i načelo povjerenja u postupku uspostave katastra nekretnina u Republici Srpskoj
(The Principle of Registration and the Principle of Trust in the Procedure of Establishing a Real Estate Cadaster in the Republic of Srpska)

Nekažnjavanjem ideologije nastavlja se genocidna politika

Nekažnjavanjem ideologije nastavlja se genocidna politika
(Not Punishing the Ideology Continues the Genocidal Politics)

Razmjere i posljedice devastirane demografske slike bosanskog Podrinja

Razmjere i posljedice devastirane demografske slike bosanskog Podrinja
(The Scale and Consequences of the Devastated Demographic Picture of the Bosnian Podrinje)

Demografski gubici u općini Glamoč 1992‒1995.

Demografski gubici u općini Glamoč 1992‒1995.
(Demographic Losses in the Municipality of Glamoč 1992‒1995.)

Kontinuitet ovisnosti naučne teorije i prakse za uspješno istraživanje genocida u Bosni i Hercegovini

Kontinuitet ovisnosti naučne teorije i prakse za uspješno istraživanje genocida u Bosni i Hercegovini
(Continuity of Dependence of Scientific Theory and Practice for Successful Research of Genocide in Bosnia and Herzegovina)

Genocid u Srebrenici kao najviši oblik terorizma nad Bošnjacima

Genocid u Srebrenici kao najviši oblik terorizma nad Bošnjacima
(Genocide in Srebrenica as the Highest Form of Terrorism against Bosniaks)

Genocid u Srebrenici – tri poruke Srebrenice

Genocid u Srebrenici – tri poruke Srebrenice
(Genocide in Srebrenica – Three Messages of Srebrenica)

Stup srama za počinitelje genocida u Srebrenici

Stup srama za počinitelje genocida u Srebrenici
(A Wall of Shame for the Perpetrators of the Srebrenica Genocide)

Osvrt na preživjelog Fahrudina Muminovića

Osvrt na preživjelog Fahrudina Muminovića
(A View on the Survivor Fahrudin Muminović)

Pregled institucionalizacije kulture sjećanja u Kanadi

Pregled institucionalizacije kulture sjećanja u Kanadi
(An Overview of the Institutionalization of Memory Culture in Canada)

Zaključci Međunarodne naučne konferencije “Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020: Uzroci, razmjere i posljedice”

Zaključci Međunarodne naučne konferencije “Genocid nad Bošnjacima, Srebrenica 1995–2020: Uzroci, razmjere i posljedice”
(Conclusions of the International Scientific Conference “Genocide against Bosniaks, Srebrenica 1995–2020: Causes, Scales and Consequences”)