"We Used to Be Neighbors": The Dynamics of the Perpetrator-victim Relationship in Bosnia Cover Image

„Nekad smo bili komšije”: dinamika odnosa počinilac‒žrtva u Bosni
"We Used to Be Neighbors": The Dynamics of the Perpetrator-victim Relationship in Bosnia

Author(s): Arne Johan Vetlesen
Subject(s): Ethics / Practical Philosophy, Political Philosophy, Local History / Microhistory, Political history, Studies in violence and power, Victimology, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Keywords: Genocide; Srebrenica; Bosnia and Herzegovina; perpetrator-victim relationship; evil; moral;
Summary/Abstract: Genocid se definira kao zločin par excellence, najgore što čovjek može uraditi drugom čovjeku u smislu prava i morala. I opet, od Aušvica do Kambodže i od Ruande do Srebrenice, od jedne epohe i kulture do druge, počinilac genocida insistira da je njegov cilj pobjeda dobrog nad zlim te da je stoga moral na njegovoj strani. Ono što vanjski svijet može osuditi kao pogrešno i zlo oslikano je kao suprotno, jer radnje koje se moraju poduzeti da bi se osiguralo ono što je istinski vrijedno nadjačat će sve ono što mu prijeti. Ubijanje je predstavljeno kao legitimna samoodbrana, te želja da se u tome ne učestvuje kao moralni pad, izdaja grupe kojoj pripada i čija je budućnost u pitanju. [...]