A Word from the Editor Cover Image

Riječ urednika
A Word from the Editor

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Local History / Microhistory, Studies in violence and power, Victimology, Transformation Period (1990 - 2010), Identity of Collectives
Published by: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Keywords: Srebrenica; genocide against Bosniaks; Bosnia and Herzegovina; ethnic and religious identity; civil war; 1992-1995; collective work; proceedings;
Summary/Abstract: Zbornik radova s Međunarodne naučne konferencije pod nazivom GENOCID NAD BOŠNJACIMA, SREBRENICA 1995–2020: Uzroci, razmjere i posljedice predstavlja izuzetno važan doprinos naučnom sagledavanju namjera, uzroka, ciljeva, razmjera i posljedica izvršenog genocida kao i drugih zločina protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Međunarodni kao i drugi naučni skupovi neophodni su kako bi se sagledale i sublimirale činjenice iz perioda agresije, a zbornik radova ostaje u naslijeđe budućim generacijama kao opomena da se zločini nikada i nikome ne ponove. Zbornik sadrži 39 radova u kojima su predstavljena nova istraživanja i saznanja koja s interdisciplinarnog, odnosno društveno-političkog, historijskog, sociološkog, psihološkog, demografskog aspekta elaboririraju rezultate istraživanja o događajima u Bosni i Hercegovini u razdoblju 1992‒1995. Posebnu vrijednost daju i radovi koji tematiziraju društveno-političke posljedice nakon 1995. godine. Zbog obima naučnih radova, zbornik je podijeljen u dva jednako vrijedna i značajna dijela (I i II tom). Koncepcija strukture sadržaja sistematizirana je u šest tematskih cjelina. Prvi tom obuhvata 15 radova, a drugi 24 rada. Zbornik počinje predgovorom prof. dr. Rifata Škrijelja, rektora Univerziteta u Sarajevu, a završava Zaključcima s Konferencije, koje u ime Naučnog odbora potpisuje akademik, prof. dr. Mirko Pejanović.