An Overview of the Institutionalization of Memory Culture in Canada Cover Image

Pregled institucionalizacije kulture sjećanja u Kanadi
An Overview of the Institutionalization of Memory Culture in Canada

Author(s): Emir Ramić
Subject(s): Local History / Microhistory, International relations/trade, Studies in violence and power, Victimology, Transformation Period (1990 - 2010), Migration Studies, Politics of History/Memory
Published by: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Keywords: Srebrenica; genocide; 1992-1995; Canada; memory culture; diaspora; refugees;
Summary/Abstract: Živimo u vremenu sve većeg kršenja ljudskih sloboda i prava, s težnjom da se ona urede i normiraju brojnim i raznovrsnim zakonima, a evidentno je i sve prisutnije njihovo kršenje na najbrutalniji način kroz počinjene brojne oblike zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Iz ovoga je više nego jasno da su izvori i subjekti, kako ugrožavanja tako i ugroženih, sve brojniji i raznovrsniji, što se vezuje za ostvarivanje osnovnih ljudskih, civilizacijskih i kulturnih potreba, kao što su potrebe za identifikacijom, pripadanjem i zaštitom od ugrožavanja. To se manifestira kao univerzalni ljudski i društveni problem, koji je i društveno i naučno značajan. [...]