A View on the Survivor Fahrudin Muminović Cover Image

Osvrt na preživjelog Fahrudina Muminovića
A View on the Survivor Fahrudin Muminović

Author(s): Keith Doubt
Subject(s): Local History / Microhistory, Studies in violence and power, Victimology, Transformation Period (1990 - 2010)
Published by: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu
Keywords: Srebrenica; Genocide; 1992-1995; Fahrudin Muminović; survivors of genocide;
Summary/Abstract: Svjedočenje ovog počinioca, možda kao nijedno drugo, otkriva lice genocida, njegovo prazno, bezdušno lice. Kad su počinioci ugledali dječaka, vidjeli su ljudsko biće, stali su i spustili automatsko oružje. Prestali su činiti zlo, jer su u tom trenutku shvatili kakvo je to, ustvari, bilo zlo. Moramo se zapitati: Šta se dogodilo s dječakom koji je tražio svoga oca? Je li ubijen? Jesu li ga počinioci poštedjeli? Nihilizam genocida tjera nas da pretpostavimo da je dječak ubijen zajedno sa svojim ocem. Mržnja unutar samog genocida je sveukupna. Njena negativnost tjera nas da mislimo najgore i tjera nas u crnu rupu svoje monstruoznosti. [...]