LINGUISTIC AND CULTURAL INTERACTIONS – AN INTERDISCIPLINARY APPROACH Cover Image

NYELVI ÉS KULTURÁLIS KÖLCSÖNHATÁSOK INTERDISZCIPLINÁRIS KERETBEN / INTERACŢIUNI LINGVISTICE ŞI CULTURALE ÎN CADRU INTERDISCIPLINAR / LINGUISTIC AND CULTURAL INTERACTIONS – AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
LINGUISTIC AND CULTURAL INTERACTIONS – AN INTERDISCIPLINARY APPROACH

Contributor(s): Rita Pletl (Editor), Noémi Fazakas (Editor)
Subject(s): Theory of Communication, Translation Studies, ICT Information and Communications Technologies
Published by: Scientia
Keywords: interdisciplinarity; cultural borderlines; interpreters; translators; mother tongue; language teaching; linguistic and cultural diversity; ICT competence;
Summary/Abstract: The conference entitled Linguistic and Cultural Interactions – An Interdisciplinary Approach (TRANS-LINGUISTICA 3) is the third of a series of conferences launched in 2011 with the clear aim of creating tradition. It is a continuation from several points of view. The theoretical foundations have not changed: we are convinced that in the multicultural and plurilingual Europe, cultural interactions and multilingualism are true values. It is also our aim through the multilingual sections to create opportunities for presentations held in one of the traditional languages of Transylvania (Romanian, Hungarian, and German) as well as the possibility to engage in the European scientific discourse through the English language. The topics of the conference wish to ensure stability (foreign language teaching; mother-tongue language pedagogy; the theory and practice of translation; language use and language contact; linguistic and cultural interactions) and, at the same time, to create a flexible framework for the presentation of different research topics, of new methods, of transferring practical experience. Through the interdisciplinary approach, we also wish to emphasize the fact that our conference intends to be a forum for scientific dialogue between the representatives of the different disciplines.

  • Print-ISBN-13: 978-606-975-000-1
  • Page Count: 284
  • Publication Year: 2015
  • Language: English, Romanian, German, Hungarian
BÉKÉT A CSÖNDDEL, BÉKÉT KI KÖT? A KIMONDHATATLAN AZ ÉSZAKÍR ÉS AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

BÉKÉT A CSÖNDDEL, BÉKÉT KI KÖT? A KIMONDHATATLAN AZ ÉSZAKÍR ÉS AZ ERDÉLYI MAGYAR KÖLTÉSZETBEN
(THE UNSPOKEN IN NORTHERN IRISH AND TRANSYLVANIAN HUNGARIAN CONTEMPORARY POETRY)

NYELVI KÉRDÉSEK SZÉCHENYI ÉLETMŰVÉBEN (SOKNYELVŰSÉG, TÖBBNYELVŰSÉG, ANYANYELVŰSÉG)

NYELVI KÉRDÉSEK SZÉCHENYI ÉLETMŰVÉBEN (SOKNYELVŰSÉG, TÖBBNYELVŰSÉG, ANYANYELVŰSÉG)
(LINGUISTIC ISSUES IN SZÉCHENYI’S OEUVRE (PLURILINGUALISM, MULTILINGUALISM, MOTHER TONGUE))

A ROMÁNIAI MAGYAR TOLMÁCSOK ÉS FORDÍTÓK STÁTUSZA ÉS PROFESSZIONALIZÁCIÓJA

A ROMÁNIAI MAGYAR TOLMÁCSOK ÉS FORDÍTÓK STÁTUSZA ÉS PROFESSZIONALIZÁCIÓJA
(STATUS AND PROFESSIONALIZATION OF HUNGARIAN TRANSLATORS AND INTERPRETERS IN ROMANIA)

A BLATTOLÓ FORDÍTÁS SZEREPE A KÖZJEGYZŐI OKIRATOK FORDÍTÁSÁBAN

A BLATTOLÓ FORDÍTÁS SZEREPE A KÖZJEGYZŐI OKIRATOK FORDÍTÁSÁBAN
(THE ROLE OF SIGHT TRANSLATION IN OFFICIAL SETTINGS)

NYELVI-PRAGMATIKAI JELLEMZŐK KÜLÖNBÖZŐ SZÖVEGTÍPUSOKBAN

NYELVI-PRAGMATIKAI JELLEMZŐK KÜLÖNBÖZŐ SZÖVEGTÍPUSOKBAN
(LINGUISTIC PECULIARITIES IN DIFFERENT JOURNALISTIC TEXTS)

A NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ MINT ESZKÖZ A KULTÚRÁK KÖZÖTTI NYELVI GÁTAK ÁTHIDALÁSÁRA

A NONVERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ MINT ESZKÖZ A KULTÚRÁK KÖZÖTTI NYELVI GÁTAK ÁTHIDALÁSÁRA
(NON-VERBAL COMMUNICATION BRIDGING THE LINGUISTIC BARRIER BETWEEN CULTURES)

ISKOLAVÁLASZTÁS ÉS KÉTNYELVŰSÉG. KOLOZS MEGYEI NYOLCADIKOS DIÁKOK TOVÁBBTANULÁSI TERVEI

ISKOLAVÁLASZTÁS ÉS KÉTNYELVŰSÉG. KOLOZS MEGYEI NYOLCADIKOS DIÁKOK TOVÁBBTANULÁSI TERVEI
(SCHOOL CHOICE AND BILINGUALISM)

AZ IKT-KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉNEK FONTOSSÁGA AZ ANYANYELVŰ SZAKOKTATÁSBAN

AZ IKT-KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉNEK FONTOSSÁGA AZ ANYANYELVŰ SZAKOKTATÁSBAN
(THE IMPORTANCE OF ICT COMPETENCE DEVELOPMENT IN VOCATIONAL TRAINING)

TULAJDONSÁGOK MEGNEVEZÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK ÖNPORTRÉIBAN

TULAJDONSÁGOK MEGNEVEZÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK ÖNPORTRÉIBAN
(CHARACTERISTICS IN PRIMARY-SCHOOL PUPILS’ SELF-PORTRAITS)

SZEREPJÁTÉKOK A SZAKNYELVOKTATÁSBAN – SZÜKSÉGLETELEMZÉS ÉS ATTITŰDVIZSGÁLAT

SZEREPJÁTÉKOK A SZAKNYELVOKTATÁSBAN – SZÜKSÉGLETELEMZÉS ÉS ATTITŰDVIZSGÁLAT
(THE ROLE OF DRAMA IN LANGUAGE TEACHING)

CADRE COŞERIENE ÎN POEZIA LUI V. VOICULESCU

CADRE COŞERIENE ÎN POEZIA LUI V. VOICULESCU
(COŞERIAN FRAMEWORKS OF VOICULESCU’S POETRY)

TRADUCEREA REFERINŢELOR CULTURALE ÎN PROZA REBRENIANĂ

TRADUCEREA REFERINŢELOR CULTURALE ÎN PROZA REBRENIANĂ
(TRANSLATION OF CULTURAL REFERENCES IN REBREANU’S NOVELS)

IUBIRE ŞI EUFEMISME

IUBIRE ŞI EUFEMISME
(ON LOVE AND ITS EUPHEMISMS)

HERMENEUTICA METAFOREI SPECIALIZATE: INTERDISCIPLINARITATEA

HERMENEUTICA METAFOREI SPECIALIZATE: INTERDISCIPLINARITATEA
(THE HERMENEUTICS OF THE SPECIALIZED METAPHOR: INTERDISCIPLINARITY)

ADAPTAREA FONETICĂ A CONSOANELOR PALATALE DIN LIMBA MAGHIARĂ

ADAPTAREA FONETICĂ A CONSOANELOR PALATALE DIN LIMBA MAGHIARĂ
(PHONETIC ADAPTATION OF PALATAL CONSONANTS FROM THE HUNGARIAN LANGUAGE)

THE LEGACY OF MULTILINGUALISM IN THE ADRIATIC DURING AUSTRIA-HUNGARY

THE LEGACY OF MULTILINGUALISM IN THE ADRIATIC DURING AUSTRIA-HUNGARY
(THE LEGACY OF MULTILINGUALISM IN THE ADRIATIC DURING AUSTRIA-HUNGARY)

DIALECTS AS MARKERS OF REGIONAL IDENTITY IN THE CROATIAN REGION OF ISTRIA

DIALECTS AS MARKERS OF REGIONAL IDENTITY IN THE CROATIAN REGION OF ISTRIA
(DIALECTS AS MARKERS OF REGIONAL IDENTITY IN THE CROATIAN REGION OF ISTRIA)

OFFENCE BUILT ON AMBIGUITY IN STAND-UP COMEDY HUMOUR

OFFENCE BUILT ON AMBIGUITY IN STAND-UP COMEDY HUMOUR
(OFFENCE BUILT ON AMBIGUITY IN STAND-UP COMEDY HUMOUR)

THE EFFICIENCY OF A MULTILINGUAL TERM BASE

THE EFFICIENCY OF A MULTILINGUAL TERM BASE
(THE EFFICIENCY OF A MULTILINGUAL TERM BASE)

DEVELOPING VOCABULARY WITH THE HELP OF TRANSLATION IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM

DEVELOPING VOCABULARY WITH THE HELP OF TRANSLATION IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM
(DEVELOPING VOCABULARY WITH THE HELP OF TRANSLATION IN THE FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM)

MULTIETHNIZITÄT UND SPRACHLICHE VIELFALT IN PARASKIV PARASKIV VON GEORG SCHERG

MULTIETHNIZITÄT UND SPRACHLICHE VIELFALT IN PARASKIV PARASKIV VON GEORG SCHERG
(MULTIETHNICITY AND LINGUISTIC DIVERSITY IN PARASKIV PARASKIV BY GEORG SCHERG)

DEUTSCH-SCHWEDISCHE SPRACHKONTAKTE IM MITTELALTER

DEUTSCH-SCHWEDISCHE SPRACHKONTAKTE IM MITTELALTER
(GERMAN–SWEDISH LINGUISTIC CONTACTS IN THE MIDDLE AGES)

English Abstracts

English Abstracts
(English Abstracts)

ABOUT THE AUTHORS

ABOUT THE AUTHORS
(ABOUT THE AUTHORS)