100 Years of Franciscan Theology in Sarajevo 1909 - 2009 Cover Image
 • Offer for Individuals Only 10.00 €

100 godina Franjevačke teologije u Sarajevu 1909.-2009.
100 Years of Franciscan Theology in Sarajevo 1909 - 2009

Contributor(s): Ivan Šarčević (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, History, Philosophy, Social Sciences, Language studies, Language and Literature Studies, Education, Fine Arts / Performing Arts, Customs / Folklore, Music, Visual Arts, Ethics / Practical Philosophy, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today), Theology and Religion, Islam studies, Comparative Studies of Religion, State/Government and Education, Biblical studies
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Franciscans; theology; Sarajevo; culture; history; middle ages;BiH; art; visual arts; music; church; language; philosophy; ethics; sociology; religion; faith; education; Bologna reform; secularism; Islam; Muslims; Bible; "Bosna Srebrena"; politics;
Summary/Abstract: Franjevačka teologija je u povodu stotinu godina svoga postojanja i djelovanja u Sarajevu (1909-2009) organizirala znanstveni skup i proslavu pod naslovom 100 godina Franjevačke teologije u Sarajevu: 1909.-2009. Znanstveni skup je održan 6. i 7. studenog 2009. u amfiteatru Franjevačke teologije, a 8. studenog – na dan blaženog Ivana Duns Škota, zaštitnika naše Teologije – održana je proslava tako što je svećeničkom euharistijskom slavlju predsjedao provincijal Bosne Srebrene fra Lovro Gavran. Za vrijeme euharistijskog slavlja izvedena je Missa Bosniensis Andrije Pavliča: Bosanska misa posvećena sv. Franji Asiškom, svim nesretnima, ispaćenima i izgubljenima ovoga svijeta, te bosanskim franjevcima i zboru Pontanima, koji je izveo misu. Zbor Pontanima je osnovao profesor naše Teologije fra Ivo Marković. Dirigirao je skladatelj Bosanske mise Andrija Pavlič (inače je dirigent zbora Pontanima Josip Katavić). Sudjelovali su Amila Bakšić, sopran; Zana Staniškovska, alt; Jasmin Bašić, tenor; Ivica Šarić, bas; i Dario Vučić, orgulje. Pokrovitelj Znanstvenog skupa i proslave je bio Željko Komšić, predsjedavajući Predsjedništva BiH. Koji je smisao Franjevačke teologije i uopće koji je smisao franjevačke škole mišljenja od srednjeg vijeka pa do danas? Evo kratkog odgovora. Franjevci, koji su bili nadareni za filozofsko i teološko mišljenje, nastojali su veličanstvenu viziju Franje Asiškog filozofski i teološko razraditi. Vizija Franje Asiškog, koja se temelji na Isusovu evanđelju, naglašava bratstvo i sestrinstvo svih ljudi, ne samo svih ljudi, nego i svih bića, to jest svih Božjih stvorenja u svemiru. Sva bića u svemiru su braća i sestre po stvorenosti. Jednakost među bićima uključuje i razliku među bićima, jer je svako biće originalno. I samo različita bića mogu biti u jedinstvu. Tom vizijom i njezinim prakticiranjem u svom životu Franjo Asiški je ponudio alternativu svijetu mržnje i nasilja, u kojem i danas živimo. To je on rekao svojom poznatom rečenicom koja glasi: “Exivi de saeculo” - “Izašao sam iz svijeta nasilja.” Izašao je iz svijeta nasilja i počeo osnivati svijet mira. Zadaća svih odgovornih bića jest izlazak iz svijeta nasilja i uspostavljanje svijeta mira, slobode i ljubavi. Zamislimo svijet bez nasilja i zamislimo svijet u kojem nasilje više neće biti moguće. Koliko su veliki franjevački mislioci tu viziju uspješno razradili i koliko su franjevci Bosne Srebrene, koji su živjeli i djelovali na Franjevačkoj teologiji, to mišlju i djelom svjedočili, to jest otjelotvorili, neka prosude drugi. U radovima sa znanstvenog skupa, koji se ovdje objavljuju, autori su obrađivali važne teme iz različitih perspektiva, pri čemu se moglo uvidjeti da je do Istine moguće doći samo dijalogom različitih perspektiva. Dijalogom uviđamo da je Istina jedna i da nas Istina sve nadilazi i povezuje u jednu zajednicu, ne samo nas, nego i cijelo čovječanstvo. Karl Jaspers je rekao: Istina je ono što nas povezuje (Wahrheit ist, was uns verbindet).

 • Print-ISBN-13: 978-9958-742-13-2
 • Page Count: 650
 • Publication Year: 2012
 • Language: Bosnian, Croatian
Predgovor

Predgovor
(Foreword)

 • Price: 4.50 €
Franjevačko školstvo Bosne Srebrene do 1850

Franjevačko školstvo Bosne Srebrene do 1850
(Franciscan school system of "Bosna Srebrena" till 1850)

 • Price: 4.50 €
Franjevačko školstvo od 1850. do 1909.

Franjevačko školstvo od 1850. do 1909.
(Franciscan school system from 1850 to 1909)

 • Price: 4.50 €
Franjevačka bogoslovija provincije Bosne Srebrene u Gučoj Gori

Franjevačka bogoslovija provincije Bosne Srebrene u Gučoj Gori
(The Franciscan theology of the "Bosna Srebrena" province in Guča Gora)

 • Price: 4.50 €
Franjevačka bogoslovija Bosne Srebrene u Livnu od 1905/06. do 1908/09.

Franjevačka bogoslovija Bosne Srebrene u Livnu od 1905/06. do 1908/09.
(The Franciscan theology of "Bosna Srebrena" in Livno from 1905/06. to 1908/09.)

 • Price: 4.50 €
Franjevački fakultet na Kovačićima u Sarajevu

Franjevački fakultet na Kovačićima u Sarajevu
(The Franciscans Faculty at Kovačići in Sarajevo)

 • Price: 4.50 €
Stoljeće Franjevačke teologije u Sarajevu

Stoljeće Franjevačke teologije u Sarajevu
(Century of Franciscan Theology in Sarajevo)

 • Price: 4.50 €
Glazba na Franjevačkoj teologiji u minulih 100 godina

Glazba na Franjevačkoj teologiji u minulih 100 godina
(Music at Franciscan Theology for the past 100 years)

 • Price: 4.50 €
Publicistička djelatnost Franjevačke teologije

Publicistička djelatnost Franjevačke teologije
(The Publicist Activity of Franciscan Theology)

 • Price: 4.50 €
Bolonjska reforma obrazovanja kao dvostruko „porobljavanje“ znanja

Bolonjska reforma obrazovanja kao dvostruko „porobljavanje“ znanja
(Bologna's education reform as a double "enslaving" of knowledge)

 • Price: 4.50 €
Iskustvo Transcendencije u sekularnom dobu

Iskustvo Transcendencije u sekularnom dobu
(Transcendence Experience in the Secular Age)

 • Price: 4.50 €
Sveto između religije i politike

Sveto između religije i politike
(Holy in-between religion and politics)

 • Price: 4.50 €
Doprinos kršćanstva razvoju laičnosti u Europi

Doprinos kršćanstva razvoju laičnosti u Europi
(Contribution of Christianity to the development of religious freedom in Europe)

 • Price: 4.50 €
Religija i etika

Religija i etika
(Religion and Ethics)

 • Price: 4.50 €
Susreću li se filozofija i teologija?

Susreću li se filozofija i teologija?
(Do philosophy and theology converge?)

 • Price: 4.50 €
Teologija u Crkvi i društvu danas

Teologija u Crkvi i društvu danas
(Theology in the Church and Society today)

 • Price: 4.50 €
Biblija kao Sveto pismo

Biblija kao Sveto pismo
(The Bible as a Holy Scripture)

 • Price: 4.50 €
Isus iz Nazareta u novim interpretativnim kontekstima

Isus iz Nazareta u novim interpretativnim kontekstima
(Jesus of Nazareth in new interpretative contexts)

 • Price: 4.50 €
Je li ekumenizam politički uvjetovan?

Je li ekumenizam politički uvjetovan?
(Is ecumenism politically conditioned?)

 • Price: 4.50 €
Islam i muslimani u dokumentu ‘Nostra aetate’

Islam i muslimani u dokumentu ‘Nostra aetate’
(Islam and Muslims in document ‘Nostra aetate’)

 • Price: 4.50 €
Dijalog i polemika s kršćanima kod bosanskih muslimana

Dijalog i polemika s kršćanima kod bosanskih muslimana
(Dialogue and polemics with Christians between Bosnian Muslims)

 • Price: 4.50 €
Bosanski franjevci i moderni sekularni pokreti

Bosanski franjevci i moderni sekularni pokreti
(Bosnian Franciscans and modern secular movements)

 • Price: 4.50 €
Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu političke teologije

Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu političke teologije
(Bosnian middle ages in the light of political theology)

 • Price: 4.50 €
Teološka jezgra i aspekti kršćanske duhovnosti

Teološka jezgra i aspekti kršćanske duhovnosti
(The Theological Core and the Aspects of Christian Spirituality)

 • Price: 4.50 €
Isus Krist u slikarstvu

Isus Krist u slikarstvu
(Jesus Christ in Painting)

 • Price: 4.50 €
Teologija i umjetnost: sadržaj vjere i kulturalna forma

Teologija i umjetnost: sadržaj vjere i kulturalna forma
(Theology and Art: Content of the Faith and Cultural Form)

 • Price: 4.50 €
Kršćanska inspiracija u modernoj umjetničkoj glazbi

Kršćanska inspiracija u modernoj umjetničkoj glazbi
(Christian Inspiration in Modern Artistic Music)

 • Price: 4.50 €
Filmska umjetnost o Isusu Kristu

Filmska umjetnost o Isusu Kristu
(Film art about Jesus Christ)

 • Price: 4.50 €
Pozdravi

Pozdravi
(Greetings)

 • Price: 4.50 €
Popis profesora

Popis profesora
(List of professors)

 • Price: 4.50 €
Popis studenata

Popis studenata
(List of students)

 • Price: 4.50 €