Theology in the Church and Society today Cover Image
  • Price 4.50 €

Teologija u Crkvi i društvu danas
Theology in the Church and Society today

Author(s): Luka Markešić
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Sociology of Religion
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: theology; church; society; today;
Summary/Abstract: Tema ovog članka je teologija u Crkvi i društvu danas. Zato je potrebno najprije ukazati na značenje pojma teologije po kojemu želim obraditi stvarnost Crkve u suvremenom svijetu danas. Kao što već Augustin iznosi, teologija po svojoj etimologiji znači prije svega nauk ili znanje o Bogu (Augustin, De civit. Dei VIII, 1). Materijalni objekt teologije jest dakle primarno sam Bog. Ali, u teologiju spadaju sekundarno i sve stvorene stvari i bića ukoliko oni stoje u odnosu prema Bogu, kao što kaže Toma Akvinski: “U svetom nauku se sve promatra pod vidom Boga, bilo to sam Bog, ili što je sve usmjereno na Boga kao izvor i cilj” (Omnia pertractantur in sacra doctrina sub ratione Dei, vel quia sunt ipse Deus, vel quia habent ordinem ad Deum ut ad principium et fi nem. Toma Akv., S. th. I 1,7). Tako, dakle, osim nauka o Bogu, teologija se na svoj specifičan način i svojom vlastitom metodom bavi i svim drugim stvarima i bićima zemaljske stvarnosti, među koje spada također cijeli svijet i Crkva u njemu.

  • Page Range: 293-321
  • Page Count: 29
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian