Transcendence Experience in the Secular Age Cover Image
  • Price 4.50 €

Iskustvo Transcendencije u sekularnom dobu
Transcendence Experience in the Secular Age

Author(s): Mile Babić
Subject(s): Christian Theology and Religion, Philosophy, Government/Political systems
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: transcedency; experience; secular age; Charles Taylor;
Summary/Abstract: U ovom radu ću najprije u Uvodu navesti da je u novom vijeku došlo do uzajamne isključivosti između pobornika imanencije i pobornika transcendencije. Zatim ću u I. poglavlju pokazati da se ta uzajamna isključivost najjasnije očituje u novovjekovnoj filozofskoj kritici religije. U II. poglavlju ću hermeneutički izložiti izvrsnu knjigu svjetski priznatog kanadskog filozofa Charlesa Taylora Sekularno doba, u kojoj on pokazuje da je ta uzajamna isključivost očita i u suvremenim teorijama sekularizacije. U III. poglavlju ću sistematizirati, aktualizirati i proširiti Taylorove osnovne misli. Na koncu rada će slijediti Zaključna riječ.

  • Page Range: 217-243
  • Page Count: 27
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian