The Bible as a Holy Scripture Cover Image
  • Price 4.50 €

Biblija kao Sveto pismo
The Bible as a Holy Scripture

Author(s): Domagoj Runje
Subject(s): Christian Theology and Religion, Language studies, Language and Literature Studies, Biblical studies
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Bible; holy; scripture; book; biblical studies;
Summary/Abstract: Ovaj, malo neobičan naslov treba razjasniti. Biblija, riječ koja dolazi iz grčkog jezika i jednostavno znači knjige, općepoznati je pojam koji se u najširem smislu odnosi na veliku zbirku židovskih svetih knjiga (kršćanski Stari zavjet) i kraći kršćanski dodatak – Novi zavjet. Već ta potreba za tumačenjem što je Biblija govori o tome da je riječ o tekstovima kojima se može pristupati na različite načine, s različitim interesima i ciljevima. Bibliju se može istraživati s povijesnih, književnih, kulturnih i raznih drugih gledišta.

  • Page Range: 325-334
  • Page Count: 10
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian