Bosnian middle ages in the light of political theology Cover Image
  • Price 4.50 €

Bosansko srednjovjekovlje u svjetlu političke teologije
Bosnian middle ages in the light of political theology

Author(s): Dubravko Lovrenović
Subject(s): Christian Theology and Religion, Politics, History, Middle Ages, Theology and Religion, Other Christian Denominations
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: Bosnia; middle ages; politics; theology; religion; church;
Summary/Abstract: Nasuprot kritičkoj historiografiji koja je odavno napravila odmak prema romantičarsko-bogumilizirajućim teorijama, i dalje se podgrijava predodžba o srednjovjekovnoj Bosni kao heretičkoj (bogumilskoj) zemlji i Crkvi bosanskoj kao dualističkoj sekti. Vjerojatno nastalo u Bugarskoj tokom X. stoljeća, dualističko bogumilstvo negiralo je temeljne crkvene dogme, uključujući Kristovu inkarnaciju, i zagovaralo asketski način života. Kristologija Crkve bosanske koja se kao organizirana institucija javlja tri stoljeća kasnije jako je udaljena od takvih rigoroznih shvaćanja i ni na koji se način ne može dovesti u vezu sa bogumilstvom.

  • Page Range: 395-448
  • Page Count: 54
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian