Holy in-between religion and politics Cover Image
  • Price 4.50 €

Sveto između religije i politike
Holy in-between religion and politics

Author(s): Ugo Vlaisavljević
Subject(s): Politics, Theology and Religion, Philosophy of Religion
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: holy; religion; faith; politics;
Summary/Abstract: Na početku Jean-Luc Nancyjeve knjige Au fond des images čitamo: „Smisao “svetog” (sacré) ustvari se svagda brka sa smislom “religioznog” (religieux). Ali religija je vršenje obreda koji oblikuje i održava izvjesnu vezu (sa drugima i sa samim sobom, sa prirodom i sa natprirodnim). Religija nije, po sebi, priređena svetom (ordonée au sacré). (Ona to također nije ni vjeri, koja je opet jedna druga kategorija.) Sveto, uzeto samo za sebe, označava ono odvojeno, stavljeno po strani, odsječeno i isključeno. U jednom smislu, religija i sveto se suprotstavljaju, dakle, kao što se veza suprotstavlja prekidu. U drugom smislu, bez sumnje, religija se može predstaviti kao ono što stvara vezu sa ovim izdvojenim svetim. Ali u još jednom drugom smislu, sveto jeste to što jeste samo kroz odvajanje, pa veze s njime ni ne može biti. Dakle, u strogom smislu riječi, nema religije svetog. Ono je upravo ono što, za sebe, ostaje po strani, u udaljenosti i sa čime se ne uspostavlja veza (ili pak sasvim paradoksalna veza). Ono je nešto što se ne može dotaći (ili je samo stvar dodirivanja bez doticaja). Da bih se izvukao iz konfuzije, nazvat ću ga ono distinktno (le distinct).“ Nancy će u nastavku ovoga uvodnog teksta, kroz razmatranja koja su koliko etimološka toliko i fenomenološka, posve u stilu Heideggera, ovo distinktno povezati sa “distinktivnom crtom” (trait distinctif) koja “razdvaja ne toliko ono što ne pripada poretku dodirivanja, dakle onom nedodirljivom, nego radije onom neopipljivom”. Distinktno koje figurira na mjestu svetog će se potom ukazati kao stvar umjetnosti, jer upravo ona, kao slikarstvo, književnost itd, stvara svoje učinke kroz distinktivnu crtu.

  • Page Range: 245-265
  • Page Count: 21
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian