Theology and Art: Content of the Faith and Cultural Form Cover Image
  • Price 4.50 €

Teologija i umjetnost: sadržaj vjere i kulturalna forma
Theology and Art: Content of the Faith and Cultural Form

Author(s): Sanja Cvetnić
Subject(s): Christian Theology and Religion, Fine Arts / Performing Arts, Visual Arts, Theology and Religion
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: theology; art; content; faith; culture; form; church; visual arts;
Summary/Abstract: Teologija je u umjetnosti relativno rano prepoznala saveznicu, a u nekoliko navrata liturgijska uloga umjetnosti zahtijevala je izravnu obranu. Najjasnije je to izraženo dvjema saborskim odlukama, jednom na Drugom nicejskom saboru 787. godine kada su zaustavljene ikonoklastične struje unutar Crkve i otvorena vrata srednjevjekovnom preoblikovanju liturgijskoga prostora: “I. Ako netko ne priznaje da se Krist, naš Bog može prikazati u svom ljudskom obličju, neka bude izopćen.; II. Ako netko ne priznaje da su prizori iz evanđeljā prikazani na slikama [imaginibus], neka bude izopćen.; III. Ako netko ne časti te slike [učinjene] u ime Gospodnje i njegovih svetaca, neka bude izopćen.; IV. Ako netko odbija svu crkvenu predaju, pisanu ili nepisanu, neka bude izopćen.”

  • Page Range: 483-490
  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian