Bosnian Franciscans and modern secular movements Cover Image
  • Price 4.50 €

Bosanski franjevci i moderni sekularni pokreti
Bosnian Franciscans and modern secular movements

Author(s): Srećko M. Džaja
Subject(s): Christian Theology and Religion, Politics, Sociology of Religion
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: BiH; Franciscans; modern; secularism; movements; religion; society; politics;
Summary/Abstract: Druga polovica 17. i cijelo 18. st. u europskoj povijesti dobili su ime prosvjetiteljstva. Prosvjetiteljstvo je višeslojan duhovni i politički pokret koji u ljudskim djelatnostima ističe primat razuma i kritički se odnosi prema tradiciji. U svojoj povijesti prosvjetiteljstvo je doživjelo višestruko stupnjevanje. Najprije je počelo s modernizacijom školskih sustava, državne uprave i gospodarstva. Koncem 18. st. kroz Francusku revoluciju prelilo se u politički prevrat, a tijekom 19. st. u socijalne i nacionalne pokrete s programima koji se ne legitimiraju tradicionalnim teološkim objašnjenjima svijeta i društva, nego se pozivaju isključivo na razum i ravnopravnost svih građana pri uređenju međuljudskih odnosa. U totalitarnim sustavima 20. st., komunizmu i fašizmu, prosvjetiteljstvo doživljava paradoksalnu negaciju, ali nakon propasti tih obaju sustava postaje trajna zasada u kreiranju društvenog i političkog života. Barem to tako danas izgleda.

  • Page Range: 383-393
  • Page Count: 11
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian