The Franciscan theology of the "Bosna Srebrena" province in Guča Gora Cover Image
  • Price 4.50 €

Franjevačka bogoslovija provincije Bosne Srebrene u Gučoj Gori
The Franciscan theology of the "Bosna Srebrena" province in Guča Gora

Author(s): Velimir Valjan
Subject(s): Christian Theology and Religion, Education, Recent History (1900 till today), Theology and Religion, 19th Century
Published by: Franjevačka teologija Sarajevo
Keywords: BiH; "Bosna Srebrena"; Franciscans; theology; education; Guča Gora;
Summary/Abstract: Uvod. Školska uloga gučogorskog samostana bila je od velikog značenja kako za Franjevačku provinciju Bosnu Srebrenu, tako i za čitavu Lašvansku dolinu, a i šire. U njemu je jedno vrijeme bilo dječačko sjemenište, tzv. probandat, te novicijat i bogoslovija. Mi ćemo se ovdje posebno osvrnuti na vrijeme trajanja bogoslovije u njemu. Do školske godine 1904/05. Franjevačka bogoslovija Bosne Srebrene nije bila objedinjena. Do tada su u pojedinim samostanima bili poneki tečajevi bogoslovije, pa tako i u Gučoj Gori. Kad je godine 1904. četvrti tečaj Franjevačke bogoslovije završio svoje naukovanje u Kraljevoj Sutjesci, a ostala dva, prvi i drugi, u Livnu (trećeg nije ni bilo), odluči Starješinstvo Provincije Bosne Srebrene da se sva tri ova tečaja okupe u Gučoj Gori i da se ondje školuju studenti Bosne Srebrene. U ovom prilogu ćemo govoriti o bogosloviji u Gučoj Gori do školske godine 1904/05, dakle prije njezina objedinjavanja (I) i o školskoj godini 1904/05, kad je ona objedinjena u Gučoj Gori (II).

  • Page Range: 51-72
  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2012
  • Language: Croatian